Finn menighet
Jeg søker:
Kart Nord-Hålogaland Sør Hålogaland nidaros møre hamar bjørgvin stavanger agder tunsberg borg oslo


verden_sjomannskirken2_160.png


dagens_bibelord_190.jpg

 

Kirkeleksikon fra A til Å

Kirkeleksikonet omfatter blant annet navn og begreper knyttet til Bibelen. Det meste av det stoffet er etter avtale hentet fra Den store familiebibelen, Bind 2 (Oslo: Kunnskapsforlaget, 2003).
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Ø Å

Å

 • :: Ånd, Den Hellige
  • Guds Ånd. I GT forbindes Ånden ofte med Guds skaperkraft (Sal 104,30) og med mennesker som blir utrustet til en spesiell tjeneste og som taler profetisk (4 Mos 11,25; Jes 11,2; 42,1). Joel 3,1f profeterer at Gud en gang i fremtiden skal utøse sin Ånd over alle mennesker. Også i NT er Ånden knyttet til Guds skaperkraft (Luk 1,35) og til profeti (jf. Mark 12,36; Luk 1,67). Jesus lovte at hans disipler skulle bli ‘døpt med Den Hellige Ånd’; dette skjedde da Ånden ble utøst over dem på pinsedag – og det ble forstått som en oppfyllelse av Joel-profetien (Apg 1,5; 2,1–4.16ff). I Apostlenes gjerninger manifesterer Ånden seg ofte gjennom profeti og tungetale (10,44–46; 19,6). Ånden fremstilles som Guds gave, gitt ved dåpen (Apg 2,38; Tit 3,5); alle troende har fått Ånden (Rom 8,9). Mens mange tekster legger vekt på Ånden som en kraft, taler Jesus i Joh 14–16 om Ånden som en person, kalt (→) ‘talsmannen’ (jf. 14,26; 15,26). I kristen tradisjon fremstilles Ånden ofte som en due; bakgrunnen er teksten om Jesu dåp da Ånden kom over ham ‘i skikkelse av en due’ (Luk 3,22).
 • :: åndsdåp
  • Uttrykket er hentet fra Det nye testamente; dåp med «hellig ånd og ild» (Matteus-evangeliet 3,11; Markus-evangeliet 1,8). Åndsdåp er et begrep som særlig knytter seg til karismatiske kirker (f.eks. pinsevennene). Åndsdåpen kan beskrives som en sterk opplevelse med sterke følelser eller erkjennelse av ny innsikt.
 • :: åpenbaring
  • meddelelse fra en guddom til mennesker.
 • :: Åpenbaringen
  • → Johannes’ åpenbaring.