Gå til www.kirken.no
Klikk for å gå til hovedsiden til bispedømmet
 fredag 25. april 14 Bjørgvin bispedøme Klikk for å gå til framsida Bjørgvin

  Biskopen i Bjørgvin
Biskopens kalender 2014
Biskopen sitt hjørne
Visjon for Bjørgvin bispedøme
Visitasføredrag

  Bispedømet
Bjørgvin bispedømeråd 2012 - 2015
Strategi for Bjørgvin bispedøme
Kontaktpersonar ved overgrep
Kyrkjelydar og fellesråd i Bjørgvin
Årsmelding og statistikk
Forbruk og rettferd
Gudstenestereforma
Misjon
Ledige stillingar
Søkjarlister
Arbeidsrettleiing (ABV)
Stiftsnytt
Godkjende vigselsstadar
Kyrkjemusikalsk utval
Medarbeidarpermen
Kyrkjekunst og interiør

  Arrangement
Aktivitetskalender 2014
Fagdagar for kyrkjemusikk - aktiv bruk av ny salmebok
Stiftsmøtet 2013
Kurs og arrangement - info og påmelding
Retreat
Arrangement - andre arrangørar
Konferansen Ordet i lyd, skrift og bilete
Felles konfirmantleir - Loved KonfCamp

  Born og unge
Ungdomstinget 2014 #superkristen
Ungdomsåret - Venner for livet
Skulegudstenester i lys av ny formålsparagraf
Ung i Bjørgvin
Idébank barn

  Bispedømekontoret
Arbeid med utviklingshemma
Kontakt oss
Dokumentarkivet
Biletearkivet

  Regelverk og skjema
Skjema
Mobiltelefonavtalen
Brukardokumentasjon reiserekningar og andre utbetalingar
HMT/HMS og beredskap
Tenesteordningar
Rundskriv til prestane
Lov- og regelverk
Kompetansekart prestar


   This site is powered by i-tools

Velkomen til ungdomstinget 2007!

Tema: Kristen i verda


Referat med resolusjonarBrosjyre (pdf)           Program (pdf)         

For meir informasjon, kontakt
ungdomskonsulent Anne Synnøve
e-post aro@kyrkja.no
tlf 55 30 64 95/ 909 16 664« tilbake


Bjørgvin bispedøme
Postboks 1960
5817 BERGEN
Strandgaten 198
  Tlf: 55306470
Faks: 55306485
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no

 

facebook

Biskop Halvor

Grøne kyrkjelydar 

Ungdomsåret U2013

Ungdomsrådet

Menneske med utviklingshemming midt i kyrkja - MumikSøk kyrkja.no/bjorgvin


Abonnér
Motta e-post med nytt frå Bjørgvin.


Her kan du finna din kyrkjelyd i Bjørgvin

 

 

 


Projects CRM Documents