Gå til www.kirken.no
Klikk for å gå til hovedsiden til bispedømmet
 søndag 20. april 14 Bjørgvin bispedøme Klikk for å gå til framsida Bjørgvin

  Biskopen i Bjørgvin
Biskopens kalender 2014
Biskopen sitt hjørne
Visjon for Bjørgvin bispedøme
Visitasføredrag

  Bispedømet
Bjørgvin bispedømeråd 2012 - 2015
Strategi for Bjørgvin bispedøme
Kontaktpersonar ved overgrep
Kyrkjelydar og fellesråd i Bjørgvin
Årsmelding og statistikk
Forbruk og rettferd
Gudstenestereforma
Misjon
Ledige stillingar
Søkjarlister
Arbeidsrettleiing (ABV)
Stiftsnytt
Godkjende vigselsstadar
Kyrkjemusikalsk utval
Medarbeidarpermen
Kyrkjekunst og interiør

  Arrangement
Aktivitetskalender 2014
Fagdagar for kyrkjemusikk - aktiv bruk av ny salmebok
Stiftsmøtet 2013
Kurs og arrangement - info og påmelding
Retreat
Arrangement - andre arrangørar
Konferansen Ordet i lyd, skrift og bilete
Felles konfirmantleir - Loved KonfCamp

  Born og unge
Ungdomstinget 2014 #superkristen
Ungdomsåret - Venner for livet
Skulegudstenester i lys av ny formålsparagraf
Ung i Bjørgvin
Idébank barn

  Bispedømekontoret
Arbeid med utviklingshemma
Kontakt oss
Dokumentarkivet
Biletearkivet

  Regelverk og skjema
Skjema
Mobiltelefonavtalen
Brukardokumentasjon reiserekningar og andre utbetalingar
HMT/HMS og beredskap
Tenesteordningar
Rundskriv til prestane
Lov- og regelverk
Kompetansekart prestar


   This site is powered by i-tools

Forbruk og rettferd
 - i Bjørgvin bispedøme

Korleis møter kyrkja ein av dei aller største ufordringane i vår tid? Kva kan me som kyrkje og einskildsmenneske gjere med miljø- og fattigdomskrisa?

"Gjer kyrkja til det ho i sin skapnad er - verdas største miljørørsle
- og verdas største rørsle for å bekjempe fattigdom."

Martin Lönnebo, svensk biskop em.

På desse sidene finn du viktig informasjon om arbeidet med "forbruk og rettferd" i bispedømet. Arbeidet med denne saka er formelt forankra i kyrkjemøtevedtaka frå 1996, 2001, 2003 og 2007. Les vedtaka her (Lenke til gronnkirke.no)

Ressursgruppa for miljø og rettferd i Bjørgvin er pådrivarar i saka, og har ansvar for prosjektet "Grøne kyrkjelydar" samt mange andre gode tiltak. Trond Egill Moe er leiar for gruppa.
Meir om ressursgruppa

Logo Facebook
"Grøne kyrkjelydar i Bjørgvin" har også ei eiga Facebookside, med oppdateringar frå feltet, og høve til å knytte kontakt med andre engasjerte.

Kontaktpersonar for "forbruk og rettferd" i Bjørgvin bispedøme:

Lars Ove Kvalbein - rådgjevar for miljø og forbruk
Epost: lok@kirken.no
Tlf: 55 30 64 75
Mobil: 930 44 559Butikktest for miljø og rettferdig handel:
Ta kontakt om du ynskjer å gjere ein slik test i ditt lokalmiljø!

Naudsynt materiell og informasjon om testen finn du her.« tilbake


Bjørgvin bispedøme
Postboks 1960
5817 BERGEN
Strandgaten 198
  Tlf: 55306470
Faks: 55306485
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no

 

facebook

Biskop Halvor

Grøne kyrkjelydar 

Ungdomsåret U2013

Ungdomsrådet

Menneske med utviklingshemming midt i kyrkja - MumikSøk kyrkja.no/bjorgvin


Abonnér
Motta e-post med nytt frå Bjørgvin.


Her kan du finna din kyrkjelyd i Bjørgvin

 

 

 


Projects CRM Documents