Gå til www.kirken.no
Klikk for å gå til hovedsiden til bispedømmet
 lørdag 23. august 14 Bjørgvin bispedøme Klikk for å gå til framsida Bjørgvin

  Biskopen i Bjørgvin
Biskopens kalender 2014
Biskopen sitt hjørne
Visjon for Bjørgvin bispedøme
Visitasføredrag

  Bispedømet
Bjørgvin bispedømeråd 2012 - 2015
Strategi for Bjørgvin bispedøme
Kontaktpersonar ved overgrep
Kyrkjelydar og fellesråd i Bjørgvin
Årsmelding og statistikk
Forbruk og rettferd
Gudstenestereforma
Misjon
Ledige stillingar
Søkjarlister
Arbeidsrettleiing (ABV)
Stiftsnytt
Godkjende vigselsstadar
Kyrkjemusikalsk utval
Medarbeidarpermen
Kyrkjekunst og interiør

  Arrangement
Stiftsmøtet 2014
Aktivitetskalender 2014
Kurs og arrangement - info og påmelding
Retreat
Arrangement - andre arrangørar
Felles konfirmantleir - Loved KonfCamp

  Born og unge
Ungdomstinget 2014 #superkristen
Ungdomsåret - Venner for livet
Skulegudstenester i lys av ny formålsparagraf
Ung i Bjørgvin
Idébank barn

  Bispedømekontoret
Arbeid med utviklingshemma
Kontakt oss
Dokumentarkivet
Biletearkivet

  Regelverk og skjema
Skjema
Mobiltelefonavtalen
Brukardokumentasjon reiserekningar og andre utbetalingar
HMT/HMS og beredskap
Tenesteordningar
Rundskriv til prestane
Lov- og regelverk
Kompetansekart prestar


   This site is powered by i-tools

Forbruk og rettferd
 - i Bjørgvin bispedøme

Korleis møter kyrkja ein av dei aller største ufordringane i vår tid? Kva kan me som kyrkje og einskildsmenneske gjere med miljø- og fattigdomskrisa?

"Gjer kyrkja til det ho i sin skapnad er - verdas største miljørørsle
- og verdas største rørsle for å bekjempe fattigdom."

Martin Lönnebo, svensk biskop em.

På desse sidene finn du viktig informasjon om arbeidet med "forbruk og rettferd" i bispedømet. Arbeidet med denne saka er formelt forankra i kyrkjemøtevedtaka frå 1996, 2001, 2003 og 2007. Les vedtaka her (Lenke til gronnkirke.no)

Ressursgruppa for miljø og rettferd i Bjørgvin er pådrivarar i saka, og har ansvar for prosjektet "Grøne kyrkjelydar" samt mange andre gode tiltak. Trond Egill Moe er leiar for gruppa.
Meir om ressursgruppa

Logo Facebook
"Grøne kyrkjelydar i Bjørgvin" har også ei eiga Facebookside, med oppdateringar frå feltet, og høve til å knytte kontakt med andre engasjerte.

Kontaktpersonar for "forbruk og rettferd" i Bjørgvin bispedøme:

Lars Ove Kvalbein - rådgjevar for miljø og forbruk
Epost: lok@kirken.no
Tlf: 55 30 64 75
Mobil: 930 44 559Butikktest for miljø og rettferdig handel:
Ta kontakt om du ynskjer å gjere ein slik test i ditt lokalmiljø!

Naudsynt materiell og informasjon om testen finn du her.« tilbake


Bjørgvin bispedøme
Postboks 1960
5817 BERGEN
Strandgaten 198
  Tlf: 55306470
Faks: 55306485
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no

Jesus-ikon frå Stiftsmøte
Stiftsmøte 2. sept.

KALENDER HAUST 2014

facebook

Biskop Halvor

Grøne kyrkjelydar 

Ungdomsrådet

Menneske med utviklingshemming midt i kyrkja - Mumik


Søk kyrkja.no/bjorgvin


Abonnér
Motta e-post med nytt frå Bjørgvin.


Her kan du finna din kyrkjelyd i Bjørgvin

 

 

 


Projects CRM Documents