Gå til www.kirken.no
Klikk for å gå til hovedsiden til bispedømmet
 fredag 25. april 14 Bjørgvin bispedøme Klikk for å gå til framsida Bjørgvin

  Biskopen i Bjørgvin
Biskopens kalender 2014
Biskopen sitt hjørne
Visjon for Bjørgvin bispedøme
Visitasføredrag

  Bispedømet
Bjørgvin bispedømeråd 2012 - 2015
Strategi for Bjørgvin bispedøme
Kontaktpersonar ved overgrep
Kyrkjelydar og fellesråd i Bjørgvin
Årsmelding og statistikk
Forbruk og rettferd
Gudstenestereforma
Misjon
Ledige stillingar
Søkjarlister
Arbeidsrettleiing (ABV)
Stiftsnytt
Godkjende vigselsstadar
Kyrkjemusikalsk utval
Medarbeidarpermen
Kyrkjekunst og interiør

  Arrangement
Aktivitetskalender 2014
Fagdagar for kyrkjemusikk - aktiv bruk av ny salmebok
Stiftsmøtet 2013
Kurs og arrangement - info og påmelding
Retreat
Arrangement - andre arrangørar
Konferansen Ordet i lyd, skrift og bilete
Felles konfirmantleir - Loved KonfCamp

  Born og unge
Ungdomstinget 2014 #superkristen
Ungdomsåret - Venner for livet
Skulegudstenester i lys av ny formålsparagraf
Ung i Bjørgvin
Idébank barn

  Bispedømekontoret
Arbeid med utviklingshemma
Kontakt oss
Dokumentarkivet
Biletearkivet

  Regelverk og skjema
Skjema
Mobiltelefonavtalen
Brukardokumentasjon reiserekningar og andre utbetalingar
HMT/HMS og beredskap
Tenesteordningar
Rundskriv til prestane
Lov- og regelverk
Kompetansekart prestar


   This site is powered by i-tools

Ung i Bjørgvin bispedøme

Les meir:

Ungdomstinget 2013
protokoll

Ungdomsdemokrati - brosjyre 2012

Mandat (reglar) Ungdomsdemokrati Bjørgvin

Leiartrening og andre tilbod frå barne- og ungdomsorganisasjonar

Ungdomsrådet

 

Er du...

  • Medlem av ein kyrkjelyd i Den norske kyrkja
  • Mellom 14-30 år
  • Frå Hordaland eller Sogn og Fjordane

Om du kan svare «ja» på desse tre punkta er du ein av alle dei som kan kalle seg «Ung i Bjørgvin bispedøme».

I bispedømet har vi mange kyrkjelydar som driv godt, kyrkjeleg ungdomsarbeid. Samarbeid med ulike kristne ungdomsorganisasjonar gjev dei ungdomsarbeida både ulik profil og form. Nokre kyrkjelydar samarbeider også med fleire ulike organisasjonar. Andre kyrkjelydar har ikkje noko ungdomsarbeid, men alle har konfirmantar.  Alle kyrkjelydar har difor kontakt med ungdom.

Her er ei lita informasjonsside om ungdomsarbeid i vårt spennande og mangfaldige bispedøme.
Denne sida vil vi gjerne utvida. Vi ønskjer at kyrkjelydar sender oss peikarar til sine eigne ungdomssider. Send desse til jzm@kyrkja.no

Logo Ungdomsåret i Bjørgvin

Ungdomsåret 2013

Logo og fotos ungdomsåret

 

Ungdomsrådet representerer dei unge i Bjørgvin bispedøme. Årleg vert det arrangert eit ungdomsting (UT) i Bjørgvin.  Bjørgvin bispedømekontor har ein eigen ungdomskonsulent.

For meir informasjon, kontakt
rådgjevar for ungdom Anne Line Kroken
tlf. 454 25 363
alk@kyrkja.no« tilbake


Bjørgvin bispedøme
Postboks 1960
5817 BERGEN
Strandgaten 198
  Tlf: 55306470
Faks: 55306485
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no

 

facebook

Biskop Halvor

Grøne kyrkjelydar 

Ungdomsåret U2013

Ungdomsrådet

Menneske med utviklingshemming midt i kyrkja - MumikSøk kyrkja.no/bjorgvin


Abonnér
Motta e-post med nytt frå Bjørgvin.


Her kan du finna din kyrkjelyd i Bjørgvin

 

 

 


Projects CRM Documents