Prest

Å være prest er en god blanding av faglig og menneskelig arbeid. Du vil være den som knytter båndet mellom kirkelige handlinger og menneskers hverdag.

Ingen menighet er lik, og ingen mennesker er like. Derfor må du som prest finne ut hvordan du kan formidle, forkynne og undervise der du jobber. Prestens arbeid bygger på kirkelige ritualer og handlinger, som gudstjenester, dåp, vielser og begravelser. Kirkelige handlinger er like mye møter med mennesker; mennesker som er stolte, glade, spente, nysgjerrige, sørgende eller tvilende. Du må kunne lytte, vise omsorg, skape tillit og lese situasjoner, situasjoner mennesker kanskje ikke alltid klarer å tolke selv.

Ingen dager er like
Tror du prestens rolle er ensformig? Å stå der år etter år å formidle det samme budskapet i de samme høytidene? Evangeliet og bibeltekstene som formidles i julen og påsken forblir det samme, men de som lytter til deg gjør ikke det. Og ser du et kjent fjes i benkeraden på julaften, er det ikke sikkert det mennesket er på samme sted i livet som julen året før. Så hver uke vil du som prest i din forkynnelse og undervisning møte på nye utfordringer og nye store spørsmål.

En prest jobber ikke alene. Presten forbereder seg og gjennomfører de kirkelige handlingene sammen med de andre ansatte og frivillige i menigheten.

Ikke alle prester har en menighet som sin arbeidsplass. Man kan også jobbe ved sykehus og studiesteder, i forsvaret, fengsel eller frivillige organisasjoner. Prester kan også jobbe utenlands, som misjonsprest eller som sjømannsprest.

For å bli prest må du ha en cand.theol-grad. Men det finnes også alternative veier inn i presteyrket.

(Foto: Jarle Hagen Studio)