Biskopen i Borg

Kari Mangrud Alvsvåg ble tilsatt i Kirkerådets møte 10. februar 2022.  Hun ble vigslet til biskop 24.april i Fredrikstad domkirke.

Jeg oppfatter meg selv som utadvendt og grunnleggende optimistisk, glad i mennesker, musikk, teologi og folkekirken. Jeg ønsker at kirken skal være åpen, varm, relevant og engasjert i enkeltmennesker og samfunn. Kirkens oppdrag er å formidle Guds kjærlighet til mennesker og natur, gjennom handling og ord. Tolv år som prost og domprost har gitt meg solid ledererfaring og stor tro på folkekirkens muligheter. Jeg vokste opp på Indremisjonens jordbruksskole Tomb i Råde, som ett av rektors fem barn. Jeg fikk tidlig tillit, og har vært leder fra jeg var helt ung i søndagsskole, kor og klubb, speider og elevråd. Jeg er i dag en takknemlig bærer av bedehustradisjonen. I 1999 ble jeg ordinert til prest for Sjømannskirken i Dubai. Tjenesten der gav et sterkt møte med et flerkulturelt samfunn, og mitt engasjement for samhandling mellom religiøse aktører ble vekket. I arbeidet med opprettelsen av Dialogforum Østfold, har jeg fått respons på at jeg inngir tillit og er en troverdig brobygger med gjennomføringskraft. I åtte år arbeidet jeg som lektor og sosial-pedagogisk rådgiver ved videregående skoler.

Tiden som lærer og rådgiver har hjulpet meg å utvikle en kommunikasjon som når frem til ulike målgrupper. Den gav også trygghet i samtalerommet, og jeg får høre at jeg oppleves relevant, personlig, nær og tillitsvekkende både i enkeltsamtaler, på prekestol, i radio og i sosiale medier. Kombinasjonen av pedagogikk og teologi i teori og praksis, var en solid kunnskapsbase for arbeidet som rådgiver for trosopplæring i Borg under innføringen av trosopplæringsreformen. Kirkens tilbud til barn og unge må stadig utvikles, i takt med endringene i samfunn og kirke. Jeg tror kirken også i tiden foran oss vil være en skattet del av menneskenes liv i samfunnet. Gjennom kirkens mangfoldige tjenester, kan kirken være en troverdig og gjenkjennelig bidragsyter til meningsfulle liv for alle mennesker. Dersom jeg får være biskop i Borg, vil jeg legge vekt på å være en synlig og tilgjengelig biskop for kirkens medlemmer, for de valgte råd og ansatte og for hele samfunnet, med en varm og klar stemme i vanskelige tider og i gode tider. Jeg er gift med Martin Alvsvåg, vi har tre voksne barn, et svigerbarn og et barnebarn.