Biskopen i Nord-Hålogaland

Olav Øygard ble vigslet til biskop i Tromsø domkirke 9. november 2014.

Biskopen kjenner bispedømmet svært godt., Øygard har en mangeårig prestetjeneste i Finnmark bak seg – og var de siste årene prost i Alta før han ble vigslet til biskop.

  Olav har tidligere også vært skoleungdomsprest i Finnmark, vikarprest i Kautokeino, sokneprest i Sør-Varanger og sokneprest i Alta. Han har også vært ansatt som rådgiver ved familievernkontoret i Alta. Øygard har blant annet etterutdanning i samisk.