Menighetsutvikling i Gjerdrum

Gjerdrum og Heni menighet deltar i et prosjekt som heter MUV - Menighetsutvikling i folkekirken. Dette er et treårig prosjekt som ledes av det teologiske menighetsfakultetet. Menigheten har satt ned en lokal gruppe som driver prosjektet i menigheten.

I prosjektperioden skal den lokale gruppen delta på halvårlige samlinger med 5 andre menigheter.

Vi skal gjennomføre spørreundersøkelse, dybdeintervjuer, arbeide med tidslinje og menighetens historikk og naturlig nok visjoner og fremtidsutsikter. Målet med prosjektet er å utvikle menigheten innenfor de rammer som folkekirken gir. Vi håper det vil bidra til at menigheten kan styrke tilbudet til alle sine medlemmer og at flere kan oppleve menigheten som "sin".