Bjørgvin bispedøme

Postadresse

Postboks 1960, 5817 Bergen

Besøksadresse

Strandgaten 198, Bergen

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 30 64 70 http://kyrkja.no/bjorgvin

Personar

  • Bjørgvin bispedømekontor

    Strandgaten 198, Nordnes Bergen