Konfirmasjon

Konfirmasjonstida var fantastisk! Før var eg usikker på kva religion eg høyrde til. Bønevandringa på leiren er noko av det finaste eg har vore med på. Dette seier Ida som var konfirmant i Asker.

Konfirmasjonstida i kyrkja er ikke berre for dei som trur. Å være konfirmant i kyrkja er like mye for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig.

I konfirmasjonstida får du høve til å utforske mange viktige spørsmål saman med andre. Som konfirmant får du lære meir om Gud og deg sjølv  (kirken.no )

Artikkelsnarveger