Sakspapir til Kirkemøtet 2022

21. til 26. september var 116 medlemmer til Kirkemøtet i Trondheim. Her kan du lese sakspapirene, innstillingene og vedtakene fra møtet.

Et av tårnene i nidarosdomen

Les protokoll fra Kirkemøtet 2022 her

 

KM 01/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

KM 02/22 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets vedtak

KM 02.1/22 Vedlegg til Kontrollutvalgets rapport

KM 03/22 Valg og oppnevninger Kirkemøtet 2022

KM 03.1/22Valg av dirigenskap for Kirkemøtet 2022

KM 03.2/22 Valg av tellekorps for Kirkemøtet 2022

KM03.3/22 Supplerende fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer

KM 03.4/22 Valg av ledere og nestledere i kirkemøtekomiteene for 2022 og 2023

KM 03.5/22 Valg av leder til Kirkerådet 2022 - 2024

KM 03.5.1/22 Forskrift for valg av Kirkerådet

KM 03.6/22 Valg av leder til Mellomkirkelig råd 2022 - 2024

KM 03.6.1/22  Forskrift for valg av Mellomkirkelig råd

KM 03.7/22 Valg av leder Samisk kirkeråd 2022 - 2024

KM 03.7.1/22 Forskrift for valg av Samisk kirkeråd

KM 03.8/22 Suppleringsvalg av 4. varamedlem for prestene til Kirkerådet

KM 03.9/22 Valg av varamedlem til Mellomkirkelig råd

KM 04/22 Orienteringssaker

KM 04.1/22 Årsrapport for Den norske kirke 2021 - vedtatt 30.05.21

KM 04.2/22 Årsrapport for Bispemøtet 2021

KM 04.3/22 Protokoll Ungdommens kirkemøte 2021

KM 04.4/22 Årsmelding Døvekirken 2021

KM 04.5/22 Årsmelding Sjømannskirken 2021

KM 04.6/22 Kirkenes Verdensråds generalforsamling 2022 (muntlig)

KM 04.7/22 Utfordringsbildet 2022 - Den norske kirke.

KM 05/22 De hellige tre dagene - fra skjærtorsdag til påskedag

KM 05.1/22 Tekstlesinger til påskenatt

➜ Komitéens første innstilling

➜ Komitéens andre innstilling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 06/22 Kirkemøtets fordeling av midler 2023 og budsjett 2022

KM 06.1/22 Årsregnskap 2021

KM 06.2/22 Budsjett 2022

KM 06.3/22 Budsjett 2021 - engangstilskudd - nye tiltak etter regnskapsavleggelse 2020

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 07/22 Kirken som økonomisk aktør og ansvarlig forvalter

KM 07.1/22 Kirken som økonomisk aktør

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 08/22 Fjerning av regler om registrering av tilhørige

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 09/22 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 2022

KM 09.1/22 Kontrollutvalgets medling

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 10/22 Kirkelig organisering

KM 10.1/22 Samhandling i en selvstendig folkekirke - ny kirkelig organisering

KM 10.2/22 Høringsoppsummering Kirkelige høringsinstanser

KM 10.3/22 Høringsoppsummering Offentlige høringsinstanser

KM 10.4/22 Delutredning 1 Gjennomgang av prostistruktur og prosess for eventuell ny struktur

KM 10.5/22 Delutredning 2 Biskopenes og bispedømmerådets rolle i ny kirkelig organsiering

KM 10.6/22 Delutredning 3 Organisering og ledelse på arbeidsplassen lokalt i ny kirkelig organsiering

KM 10.7/22 Delutredning 4 Ansvarsfordeling mellom menighetsråd og prostifellesråd

KM 10.8/22 Advokatfirmaet Hjort 1 - Notat til Kirkerådet 08.12.21

KM 10.9/22 Advokatfirmaet Hjort 2 - Notat til KA 17.03.22

KM 10.10/22 Advokatfirmaet Wiersholm 1 - Notat til Kirkerådet 14.01.22

KM 10.11/22 Advokatfirmaet Wiersholm 2 - Notat til Kirkerådet 20.05.22

KM 10.12/22 Kirkemøtets organisaseringsmydinghet etter torssamfunnsloven §12 andre ledd

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 11/22 Kirkelige valgregler og tilhørende endringer i kirkeordningen

KM 11.1/22 Forslag til regelverk

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 12/22 Ordning for felles menighetsråd for flere sokn

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 13/22 Rekrutteringsstilling i Den norske kirke - Prest under utdanning

KM 13.1/22 Oppsummering av høring om prest under utdanning

➜ Kirkemøtets vedtak

KM 14/22 Uttalelse om krigen i Ukraina

 Kirkemøtets vedtak

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet, Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

Telefon: 23 08 12 00.
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet 2024: 11.–14. april
Kirkemøtet 2025: 23.–28. april

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"