UTLYSNING AV EKSTRA MIDLER TIL TROSOPPLÆRING

Agder og Telemark bispedømmeråd disponerer ubenyttede trosopplæringsmidler, og vi tilbyr menigheter og fellesråd i bispedømmet å søke på disse restmidlene. Frist er 15. oktober 2023.

Konfirmanter på leir, foto Bo Mathisen / Den norske kirke

Agder og Telemark bispedømmeråd disponerer ubenyttede trosopplæringsmidler, og vi tilbyr menigheter og fellesråd i bispedømmet å søke på disse restmidlene som i år utgjør omtrentlig 
kr. 180 000,-

Alle menighetene i bispedømmet mottar trosopplæringsmidler. Her inviterer Agder og Telemark bispedømmeråd, menigheter til å søke på de ubenyttede midlene.

Menigheten, staber og MR må hele tiden tilpasse seg barn og unges hverdag og virkelighet, og det gjør at vi stadig må fornye, endre og tilpasse trosopplæringsarbeidet vi driver. 
Bispedømmerådet ønsker med ubenyttede midler å stimulere til gode tiltak som kan løfte arbeidet blant barn og unge ytterligere. 
Fokusområdene er i henhold til Strategiplan «Mer himmel på jord» for Agder og Telemark bispedømme 2022-29. 

Hva kan det søkes om?

Fokusområder for restmidlene i år: (NB! Ikke i prioritert rekkefølge) 

1. REKRUTTERING TIL DÅP
2. KULTURELLE UTTRYKK I KIRKEROMMET
3. TROSOPPLÆRING ETTER SKOLETID
4. SAMARBEID MELLOM MENIGHETER
5. STYRKE KIRKE-SKOLE SAMARBEIDET

Søknadsfrist: 15.oktober 2023

Utfyllende kriterier for fokusområdene over:

 1. Kreative tiltak for rekruttering til dåp. Drop -in dåp, dåpsreklame/film, dåpsfest, utlån av dåpskjole, kommunikasjonsmateriell mm. Sett ut i livet ideer for å nå mødre/fedre/andre med tilbud om dåp. På nye måter via nye kanaler?
 2. Kulturelle uttrykk som teater/musikk/dans i kirkerommet med involvering av barn og/ungdom. Rekvisitter og utstyr som styrker opplevelsen av formidlingen. 
 3. Miljøskapende, diakonale tilbud rett etter skoletid, for barn i 5.klasse og oppover, som gir trosopplæring og er inkluderende.
 4. Samarbeidstiltak mellom menigheter (f.eks. innad i et prosti) om leir/festival/kick off for og med barn/ungdom. 
 5. Styrke kirke-skole samarbeid lokalt. Fornye et etablert tiltak eller i samarbeid med skolen(e) skape et nytt tiltak som er ønsket og skal gjennomføres. 

Vi presiserer at det er dette året vi har restmidler som kan fordeles på denne måten. Menighetene kan ikke regne med å få tilsvarende midler hvert år. Agder og Telemark bispedømmeråd henviser til formålet for trosopplæringen i Den norske kirke.

Hvordan søke? 

Vi ønsker å gjøre søknadsprosessen og behandling av søknadene så enkel som mulig, derfor har vi laget en questback dere fyller ut. 

Tverrfaglighet rundt søknaden vektlegges.

Søknad gjøres elektronisk innen fristen 15.oktober 2023, på lenken her: 

https://response.questback.com/dennorskekirke/restmidler23

Ha dette klart før du begynner å fylle ut:

 • E-postadresse og kontonummer til menighetsråd / fellesråd som står som søker.
 • Navn, epostadresse og telefon på kontaktperson for søknaden.
 • Kort beskrivelse av hva det søkes om. 
 • Søknadsbeløp og et budsjett/oversikt over hvordan midlene er tenkt brukt.
 • Organisasjonsnummer til menighet/fellesråd.
 • Velg det kriteriet dere søker på


Krav til søkeren:

 • Søkeren må være en menighet eller et fellesråd i Agder og Telemark bispedømme. En menighet / et fellesråd kan søke på vegne av flere menigheter / fellesråd / prosti.
 • En søker kan sende inn flere søknader.
 • Regnskapet må være tilgjengelig for ettersyn, dvs. at alle bilag skal finnes i regnskapet til menigheten eller fellesrådet og kunne hentes ut ved behov.
 • Dersom midlene av en eller annen grunn ikke kan brukes slik forutsatt i søknaden, skal Agder og Telemark bispedømmeråd ha beskjed umiddelbart.
 • Tverrfaglighet rundt søknaden vektlegges.
 • Rapport leveres innen 1.oktober 2024 og midlene må brukes i løpet av 2024.

Dersom det er spørsmål, kan undervisningsrådgiver Mia Markussen, kontaktinfo under.

Med vennlig hilsen Agder og Telemark bispedømmeråd

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"