Retur av konvertitter

Mellomkirkelig råd mener rådet Utlendingsnemnda (UNE) trenger bedre rutiner for troverdighetsvurderinger av konvertitters tro der dette er utslagsgivende for utfallet av saken.

Noen religioner, representert ved deres religiøse symboler (ill.: wikipedia.org)

Denne oppfordringen kommer i en uttalelse fra Mellomkirkelig råd, 28. november 2014. 

Biskop Erling J. Pettersen som er valgt leder av Mellomkirkelig råd, mener det er uforståelig at regjeringen ikke stiller utsendelsen av troskonvertitter i bero.

- Min tålmodigheskvote er oppbrukt. Nå må troskonvertitter få det vern de har krav på, sier Pettersen.

Her følger uttalelsen fra Mellomkirkelig råd:

Retur av konvertitter

I den senere tid har det vært en sterk økning i antall tvangsutsendelser av tidligere asylsøkere av mange kategorier, også konvertitter. På denne bakgrunnen vil Mellomkirkelig råd for Den norske kirke uttale følgende, i tråd med tidligere uttalelser:

Den norske kirke bygger sitt virke på overbevisningen om at alle mennesker er skapt i Guds bilde, med samme rett til et trygt og godt liv. Alle må sikres grunnleggende menneskerettigheter, uansett hvilken situasjon en befinner seg i. Å selv kunne velge sin religion, å fritt kunne skifte religion og å leve ut og gi uttrykk for sin tro, både privat og offentlig, er ukrenkelige rettigheter. Kirken er særlig opptatt av de mest sårbare menneskene i samfunnet, og mener at asylsøkere er en vesentlig del av denne gruppen i Norge i dag.

Mellomkirkelig råd har i lengre tid engasjert seg for asylsøkeres trosfrihet og for at norske utlendingsmyndigheter i større grad enn hva som er dagens praksis, må gi opphold til konvertitter og religiøse minoriteter som kan risikere forfølgelse ved retur.

Mellomkirkelig råd innser at det er nødvendig for Utlendingsnemnda (UNE) å foreta troverdighetsvurderinger av konvertitters religiøse tilhørighet.

Mellomkirkelig råd mener likevel at UNE må utvikle bedre rutiner for troverdighetsvurderinger av konvertitters tro der dette er utslagsgivende for utfallet av saken. Mellomkirkelig råd vil problematisere terskelen for hva som kan forventes av religiøs refleksjon og kunnskap før den anses å være troverdig av UNE. Eventuell tvil om en konvertitts religiøse troverdighet må komme asylsøkeren til gode.

Mellomkirkelig råd mener særlig to ting kan forbedre prosessen med troverdighetsvurderinger av konvertitters tro:

  • For det første må alle saker der troverdigheten er avgjørende for utfallet, avgjøres i full nemnd med personlig oppmøte for klager. Slike saker kan ikke avgjøres av nemndleder alene eller i nemnd uten personlig oppmøte fra klager.
  • For det andre må UNE i økende grad vektlegge referanser, faglige vurderinger og vitneutsagn fra menighetene som konvertittene oppgir en tilhørighet til. Vurderinger fra mennesker som står konvertitter nært i lokale menighetssammenhenger, bør veie tungt i troverdighetsvurderingen.

Mellomkirkelig råd mener derfor at konvertittsaker må stilles i bero (ref. Bispemøtets uttalelse av 16.10.2014 - se nedenfor) i aktuelle saker slik at troskonvertitter ikke returneres til land hvor deres legitime rett til fri trosutøvelse ikke respekteres, hvor de må regne med forfølgelse eller kan møte straffesanksjoner for sin tro.

Oslo, 28. november 2014.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"