Arbeid for fred

Fred er meir enn fråvær av vald. Kyrkja arbeider med dialog og forsoning, men og med å styrke menneskerettar for å styrke grunnlaget for rettferdig fred.