Om oss

Å drifte eit sokn med ikring 1700 medlemmer, seks kyrkjeanlegg med tilhøyrande kyrkjegarder, fleire tilsette og nærpå 200 friviljuge kjem ikkje av seg sjølv. Her har me samla alt du lurar på og alt du ikkje visste at du lurte på om organisasjonen Kviteseid sokn.

Fem mennesker i samtale rundt et bord.