Gudsteneste 8. november

Velkommen til digital gudsteneste for kyrkjene i Vaksdal.

Gudsteneste 8. november


FØREBUING

På ny må me i desse Koronatider ha gudsteneste på nettet, sidan me ikkje får ha det i kyrkja. Formålet er å nå ut med eit gudsord, og kjenne kyrkjefellesskapet. Her er ei gudsteneste med orgelmusikk, salmar, liturgiske ledd, tekstar, preike, bøn og velsigning. I heimen kan de gjerne tenne eit ljos. Er de fleire tilstades, kan de skifte på å lesa høgt.

Nesheim kyrkje sett frå søraust, AMH 2008.jpg
Denne søndagen, er det 23. søndag i Treeiningstida. Farga er grøn. Det skulle vore gudsteneste i Nesheim kyrkje og familiegudsteneste i Dale kyrkje denne helga. Her kjem ei teikning som borna kan fargelegge.

Fargeleggingstegning.png

 

PRELUDIUM OG SALME 281

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig,
dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!

Hellig, hellig, hellig! Synger helgenskarer,
kaster sine kroner for dine føtter ned.
Englehærers jubel oppad mot deg farer,
du som var og er og evig bliver ved.

Hellig, hellig, hellig! Lyset er ditt rike,
intet urent øye kan se din herlighet.
Ene du er hellig, ingen er din like,
full av makt og renhet og av kjærlighet.

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig,
Jord og hav og himmel, se alt skal prise deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!

 

INNGANGSORD
Liturg: Kjære kyrkjelyd. Nåde vere med dykk og fred frå Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.
Alle: Amen

SAMLINGSBØN
Lat oss be:
Gud, du er midt iblant oss.
Du omgjev oss på alle sider.
Hald oss i di hand.
Alle: Amen.

SYNDSVEDKJENNING
Liturg: Lat oss bøya oss for Gud og be om tilgjeving:
Alle: Gud, ver meg nådig!
Tilgjev meg mi synd for Jesu Kristi skuld.
Skap i meg eit reint hjarte, og gjev meg kraft til nytt liv ved din heilage Ande.

 

KYRIE

Kyrie eleison. Gud Fader, miskunna deg.
Kriste eleison. Herre Krist, miskunna deg.
Kyrie eleison. Heilag ande, miskunna deg.

LOVSONG
Liturg: Ære vere Gud i det høgste
Kyrkjelyd: og fred på jorda blant menneske som Gud har glede i.
Vi lovar deg, vi prisar deg, vi tilbed deg, vi opphøgjer deg.
Amen.

 

ORDET
Liturg: Lat oss høyra Herrens ord.

Det står skrive hos Profeten Jesajas. Kap.1. 16 - 19

Vask dykk, gjer dykk reine! Få dei vonde gjerningane bort frå auga mine, hald opp med å gjere vondt, lær å gjera godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, ver forsvarar for farlause, før enkjers sak!

Kom lat oss gjera opp vår sak! Seier HERREN.
Om syndene dykkar er som purpur, skal dei bli kvite som snø, om dei er raude som skarlak, skal dei bli kvite som ull. Dersom de er villige og lydige, skal de få eta det gode i landet.

Slik lyder Herrens ord.
Alle: Gud vere lova

 

SALME 321

Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast! Jesus hvert ord har beseglet den gang hans hjerte brast.Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror, skal finne: Løftene rokkes ei!

Gjør du som Abraham gjorde, sku imot himlen opp! Mens du da stjernene teller, vokser din tro, ditt håp. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror, skal finne: Løftene rokkes ei!

Tro, når det mørkner på ferden: solen ei sloknet har! Kun noen timer – og siden stråler en morgen klar! Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror, skal finne: Løftene rokkes ei!

Tro, selv om vennene svikter, tro, når kun én står med: Jesus, din venn, vil deg følge daglig med all sin fred! Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror, skal finne: Løftene rokkes ei!

 

 

TEKSTLESING
Det står skrive i Paulus andre brev til Tessalonikarane Kap. 1.10b -12

Og de har trudd det vitnemålet vi bar fram. Difor bed vi alltid for dykk at vår Gud må gjera dykk verdige til det kallet de har fått, og fylla dykk heilt med vilje til det gode og med ei tru som med kraft viser seg i gjerning. Då skal vår Herre Jesu namn bli herleggjort i dykk, og de i han, ved vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde.

Slik lyder Herrens ord.
Alle: Gud vere lova.

 

 

SALME 314

Alt står i Guds faderhånd,
hva han vil, det gjør hans Ånd,
av Guds nåde, til Guds ære
evig glade skal vi være
:/: i vår Herres Jesu navn! :/:

Visse på at arv og lønn
har vi med Guds egen Sønn,
av Guds nåde, til Guds ære
evig glade skal vi være
:/: i vår Herres Jesu navn! :/:

Felles om hans liv og fred,
lys og kraft og herlighet,
av Guds nåde, til Guds ære
evig glade skal vi være
:/: i vår Herres Jesu navn! :/:

 

 


PREIKETEKST
Det står skrive hos evangelisten Markus Kap. 10. 28 - 31

Då tok Peter til orde og sa: «Kva med oss? Vi har gått ifrå alt og følgt deg.» Jesus svara: «Sanneleg, eg seier dykk: Ingen har forlate hus eller brør eller systrer eller mor eller far eller born eller åkrar for mi skuld eller for evangeliet skuld utan at han skal få det att hundre gonger. Her i denne tida skal han få hus, brør, systrer, mødre, born og åkrar, men han skal òg bli forfølgd – og i den verda som kjem, skal han få evig liv. Men mange som er dei første, skal bli dei siste, og dei siste skal bli dei første.»

Slik lyder det heilage evangeliet.

Alle: Gud vere lova.

 

 

Preken

Nettgudsteneste
8. november 2020
Ved Edvard Bø

KAMPEN FOR SANNHETEN

deceive-1299043_1280.png

Denne helgen, er ikke bare en seier for Joe Biden og Demokratene i det amerikanske valget. Det ble en seier for sannheten, mot den sittende presidenten som har servert løgner og falske nyheter på Twitter 40 ganger om dagen i fire år. Sannheten skal gjøre dere fri, sa Jesus en gang. Noen ganger kan sannheten være brutal. Noen ganger kan den være vond og tung å bære. Løsningen er ikke å skyve den under teppet, og late som den ikke er der. Den må en ta inn over seg. Den store sannheten i bibelen er tosidig. Den handler om oss mennesker som ikke klarer å leve slik som vi skal, som faller i synd, og som dekker over våre feil og pynter på fasaden. Når vi møtes av sannheten om oss selv, blir vi avslørt. Vi må erkjenne våre nederlag. Men det fordrer også et oppgjør. Vi må innrømme det vi har gjort og be om tilgivelse. Bare slik kan vi komme oss videre i livet, og legge fortiden bak oss.

Den bibelske sannheten er likevel ikke bare en sannhet om mennesket. Det er vel så mye en sannhet om Gud. Gud er hellig, og tåler ikke synd. Han tåler ikke når vi går rundt og skader hverandre, sårer hverandre, skjeller hverandre ut og lyver på hverandre. Vi må komme fram både for Gud og medmennesket, så vi kan bli forsonet med hverandre. Det kan vi bli fordi Herren Gud sonet synden gjennom Sønnen Jesus Kristus. Gud ble et menneskebarn og gikk inn i vårt sted. Han gjorde det av kjærlighet. For sannheten er ikke bare at han hater synder, men like mye at han elsker synderen. «For så elska Gud verda, at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh.3.16.

Det er den guddommelige sannheten, kjernen i bibelens budskap og fortelling. Om vi ikke får med oss mer enn det, så er det nok til å vinne frelsen. Det er i et nøtteskall den frigjørende sannheten over alle sannheter, en sannhet som knytter oss sammen på tvers av alle grenser og skillelinjer. Vi har den samme kilde og nåde å øse av alle sammen. Her er ikke jøde eller greker, svart eller hvit, kvinne eller mann, rik eller fattig. Vi er alle fattige, og samtidig uendelig rike i Gud når vi griper denne sannheten, eller retter sagt når denne sannheten har grepet oss. Da har vi fått noe å leve på og noe å dø på, et mål og en mening som er høyere enn oss selv. Ingen har større kjærlighet enn han som gir livet sitt for vennene sine. Dette er en kjærlighet for å gjøre sine motstandere til venner. Derfor er det en så sterk kraft. Når vi lar denne kjærligheten fylle våre liv, kan vi være med og forandre verden, fordi han det her tales om, Jesus Kristus, er den som seiret over ondskapen og skapte fred, han tenne et lys som intet mørke kan beseire.

Jesu disipler var grepet av Jesus. De hadde faktisk forlatt alt, sine familier og sitt trygge arbeid, for å følge ham. Hvorfor? De gjorde det før de helt kjente ham, men de hadde allerede sett at her var en mann som eide en guddommelig kraft og myndighet, en som talte sannheten inn i menneskers liv slik at de ikke ble nedtrykt. Han løftet dem opp til et nytt og bedre liv. Dagens prekentekst er i forlengelsen av fortellingen om en ung mann som spurte Jesus hva han måtte gjøre for å vinne det evige liv. Da må du holde budene. Det har jeg gjort, men hva mer? Vil du være fullkommen så selg alt du eier og gi det til de fattige, sa Jesus. Da ble mannen skuffet, for han var meget rik. Så gikk han bort. Det var synd. Hadde mannen blitt værende, hadde han skjønt den himmelske dynamikken. Når du gir alt du har til Jesus, så får du hundrefold tilbake. Det å ofre alt tilbake er som å legge sverdet sitt for kongens føtter. Da blir du del av Kongens hær. Kongen er ikke interessert i å gjøre deg fattig, men å utruste deg til å gjøre tjeneste i den hær som kjemper for sannhet, frihet og rettferdighet for alle de minste av de minste som lider, så alle kan få del i de himmelske gleder og herligheter. «What´s in it for me?» spør peter. Hva skal vi få som har ofret alt for å følge deg? Et betimelig menneskelig spørsmål. Du skal få mer enn du gav. Du skal også få sannheten, som er at det blir skikkelig tøft og krevende. Å følge Jesus er ikke bare en dans på roser. Det er faktisk en kamp mot krefter og myndigheter som vil ødelegge og bryte deg ned. Du må bruke alt du eier og har, av evner og krefter, av tankekraft og ressurser. Men hemmeligheten er at når du begynner å bruke det du allerede har fått av Herren, så vil ha fylle på så krukken din aldri blir tom. Det er lik enken i Sarepta som kunne holde liv i en hel landsby i flere år når hun bakte brød av melet og oljekrukken som Herren hadde velsignet ved profeten. Herren er ikke smålåten når han først gir. Han gjorde undere som å møte fem tusen på en liten matpakke, og resultatet var tolv fulle kurver som gutten som hadde gitt matpakken sin, kunne ta med hjem til moren etterpå.

Selve det å få stå i en kamp for det gode sammen med brødre og søstre som kjemper skulder til skulder, er noe som gir livet mening. Så kjemper en da ikke i egen kraft, men sammen med Herren Jesus. Han er den som går foran og viser vei, går ved siden og støtter, og går bak og heier deg fram. Hvorfor? Hva er det i det for den enkelte? Det er at kjærligheten seirer, at håpet vinner fram, og at troen holder en opp når dagene er mørke. Det er lys i tunnelen, selv om vi er kommet inn i en ny krise. Herren kom inn i verden for å løfte oss hjem til himmelen der vi får synge, spille og danse i gatene og juble sammen med englene over at livet har seiret og at vi skal få bo i Herrens overdådige boliger til evig tid. Amen!

 

 

TRUVEDKJENNINGA
Lat oss vedkjennast vår heilage tru:
Eg trur på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord.

Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son, vår Herre,
Som vart avla ved Den heilage ande, fødd av Maria møy pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døydde og vart gravlagd, fór ned til dødsriket, stod opp frå dei døde tredje dagen, fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader, skal koma att derifrå og døma levande og døde.

Eg trur på Den heilage ande, ei heilag, allmenn kyrkje, eit samfunn av dei heilage, forlating for syndene, oppstoda av lekamen og evig liv. Amen.

 

 

SALME 323

BARNESONGAR

Min båt er så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, så går det så bra på veien til himmelens land. Når han styrer båten, så går det så bra på veien til himmelens land.

Min bil er så liten og veien så lang, men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer bilen, så går det så bra på veien til himmelens land. Når han styrer bilen, så går det så bra på veien til himmelens land.

dawn-3361172_1920.jpg

 

FORBØN
Liturg: Lat oss be:
For di kyrkje på jorda, for fellesskap mellom dei truande og framgang for evangeliet i heile verda bed vi deg, Gud.For di kyrkje i landet vårt, for biskopen vår og kyrkjelydane våre, for alle dine tenarar og medarbeidarar bed vi deg, Gud.

Alle: Herre, høyr vår bøn!
Om vekst i trua gjennom Ord og sakrament, om truskap i bøna, om tolmod og glede bed vi deg, Gud.For konfirmantane våre og heimane deira. For barnehagane og skulane, for dei som har det vanskeleg og som er engstelege bed vi deg, Gud.

Alle: Herre, høyr vår bøn!

Om fridom og fred i verda, om brød til dei som svelt, om rettferd for flyktningar og forfølgde, og om fellesskap over grensene bed vi deg, Gud.For vår konge og hans hus, for alle som har leiaransvar mellom oss, for regjeringa og folkehelseinstituttet og alle som arbeider i helsetenesta bed vi deg, Gud.

Alle: Herre, høyr vår bøn!

For alle sjuke og nedbrotne, for einsame og forlatne, for dei som sørgjer, for alle i freisting og fare bed vi deg, Gud.

Alle: Herre, høyr vår bøn!

For all bedrifter og næringsdrivande som slit me å få endene til å møtast. For dei som er i permisjon eller har mist arbeidet sitt. Om ditt nærvær i all naud, om kraft til å tena og til ein gong å nå det evige livet bed vi deg, Gud.

Alle: Herre, høyr vår bøn!

Stilt vil vi no leggja fram for deg det kvar av oss har på hjartet. (Lag ei kort eiga bøn.)

Gud vi bed.

Alle: Herre, høyr vår bøn! Amen.

 

 

VÅR FAR (syngjast)

Vår Far i himmelen. Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen.

 

SALME 371

VELSIGNINGA

EdvardVelsignelseKlippet.JPG
Liturg: Lat oss prisa Herren.
Kyrkjelyd: Gud vere lova. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gje deg fred. †
Kyrkjelyd: Amen. Amen. Amen.
Liturg: Gå i fred. Ten Herren med glede.

 

POSTLUDIUM

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Preludium i Ess-dur BWV 552

Nesheim, interiør mot nordvest, AMH 2008.jpg

KUNNGJERING
Det er mogeleg å vippsa eit takkeoffer. Søndagens føremål er: Kyrkjemusikalsk verksemd. De kan nytta VIPPS for Nesheim sokn: 548798 . Ha ein fortsatt god søndag, og kos dykk gjerne med kaffe og noko godt å bite i.

Prest: Edvard Bø     Organist: Ruben Gjertsen

Musikken vart spelt inn i Vaksdal kyrkje 7/11. Liturgiske ledd vart spelt inn i Dale kyrkje tidlegare i år, med Edvard Bø og Ottar Dalseid.

Dele-knappar kan ikkje vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies.For å gjera dette må du trykke på knappen heilt nedst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategoriar av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"