Tunsberg bispedømme

Postadresse

Postboks 10 Kaldnes, 3119 Tønsberg

Besøksadresse

Rambergveien 9, 3115 Tønsberg. Vi har trappefri adgang, heis og HC-toalett.

Kontaktinformasjon

Telefon: 33 35 43 00 Sentralbordet betjenes av alle våre ansatte. Ta direkte kontakt med den du vil snakke med dersom det er mest hennsiktsmessig.

Personer

Bygninger

  • Tunsberg bispedømmes administrasjon

    Rambergveien 9 3115 Tønsberg