Gudstjenestene i Oslo domkirke

Nerven i alt som foregår i Oslo domkirke, er gudstjenestelivet. Det skaper kontinuitet og binder sammen på tvers av tider og trender. Messen har kanskje vært det mest konstante i vår kulturhistorie. Det er en hovedoppgave for Domkirken å holde den levende. Gudstjenestene ved Oslo domkirke har en gjenkjennelig liturgisk grunnordning. Samtidig kan elementer fra samarbeidspartnere eller annen type kunstuttrykk implementeres på en dramaturgisk god måte.