Gudstjeneste i Strinda kirke

Strinda kirke har et rikt og variert gudstjenesteliv. Søndag kl 11 er det hovedgudstjeneste og alle onsdager kl 19 er det hverdagsgudstjeneste. I høytider og i sommerferien har Strinda og Berg felles gudstjenester.

I gudstjenesten møter vi Gud og hverandre. I Strinda kirke er det høyt under taket; rom for både tro og tvil, fortvilelse og glede. Noen setter pris på at det går an å være anonym i Strinda kirke. Andre trives med kirkekaffen.

Mange syns Strinda kirke gir en høytidelig ramme rundt dåpen.

Noen konfirmanter sa om nattverden «at vi får fellesskap med mennesker vi ikke kjenner». I gudstjenesten er vi underveis sammen og hver for oss. 

Før hverdagsgudstjenestene på onsdag er kirken åpen fra 18.00. Organisten spiller meditasjonsmusikk mellom 18.30 og 18.50.  

Å tenne lys og lytte til musikk gir en egen ro. Det er alltid diakon og eller prest i kirken.

Mer detaljer om gudstjenestene finner du i kalenderen.