Grønn menighet og miljøledelse i kirken

Hvordan kan kirken redusere sine egne klimagassutslipp og negativ miljøpåvirkning gjennom aktiviteter og drift? Her må både enkeltpersoner, menigheter og fellesråd delta i kirkens miljøengasjement og kjempe for en rettferdig fordeling av ressursene, både i ord og handling. På sidene nedenfor ønsker vi å synliggjøre hvordan menigheter og fellesråd kan delta, i samarbeid med bispedømmerådene og Kirkerådet. Sammen kan vi skape et grønt nettverk i kirken der vi både hjelper og forplikter hverandre. Stikkordene er "grønn menighet", "kirkens klimamelding" og "Grønn kirke-miljøledelse i praksis". OBS: Vi vil gjerne gjøre dette konseptet enda bedre, og har jobbet en stund med fornyelse. Vår og sommer 2022 gjennomfører KIFO (Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) en spørreundersøkelse for å samle synspunkter og erfaringer. Men det er ingen grunn til å vente å sette i gang arbeidet hos dere!