Bibelen

Bibelen er den kristne kirkes hellige skrift. Den er et helt, lite bibliotek med mange ulike bøker som hjelper oss å tolke vårt eget liv og forstå mer av Gud. I BIbelen lærer vi også mer om Jesus, det han gjorde og hva det betyr å tro.

Bibelen

Fortellingen om Jesus er Bibelens sentrum. Den røde tråden i Bibelens bøker er Guds kjærlighet til menneskene og verden. 

Navnet Bibel kommer av gresk biblia; bøker. Bibelen er en stor samling bøker og er delt inn i to hoveddeler. Den første delen kalles Det gamle testamentet, og denne har kristendommen felles med jødedommen. Her finner vi i alt 39 skrifter som er satt sammen og redigert i ulike tidsperiooder og i svært ulike situasjoner. Det gamle testamentet (GT) begynner med fortellingen om at Gud skaper jorden, og forteller også om israelsfolkets historie fra Abraham til de siste århundrene før Jesus ble født. Man regner med at mye av stoffet har vært overlevert muntlig gjennom mange generasjoner før det ble skrevet ned, i hovedsak på hebraisk. De eldste delene av Det gamle testamentet ble trolig skrevet ned ca. 700-600 f.Kr. Bøkene består av mange forskjellige litterære stilarter, fra visdomsord, fortellinger og lovtekster, til poesi, salmer og sanger. Noen bøker handler om profetene og budskapet deres.

Den andre hoveddelen kalles Det nye testamentet (NT) Her er det 27 ulike bøker i en bok, opprinnelig skrevet på gresk. De fleste ble nedskrevet mellom år 40 og 90 e.Kr. NT begynner med de fire evangeliene. De forteller på hver sin måte om Jesu liv fram til hans død, oppstandelse og himmelfart. Apostlenes gjerninger forteller om kirkens historie fra den første pinsedagen og de første tiårene etterpå. NT inneholder også en samling med 21 brev fra kirkens første århundre. Tretten av disse brevene knyttes til Paulus, selv om det ikke er sikkert at han skrev alle.


Bibelens sentrum

Bibelen er en av verdens mest leste bøker og er oversatt til cirka 2000 språk. Den har hatt stor innflytelse på den vestlige verdens kultur og syn på verden. Bibelen er fortsatt en stor inspirasjon for kunstnere, både innenfor littertur, billedkunst, film og andre kulturelle uttrykk. Man kan ofte kjenne igjen henvisninger til Bibelen både direkte og indirekte i filmer, for eksempel. Det kan være ord, uttrykk eller tematikk som spiller på Bibelen. 

Bibelen vitner om og handler om Guds åpenbaring i verden, særlig gjennom fortellingene om Jesus.

Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord (Hebr.1,1-3).

 

Å lese Bibelen

I Bibelens ulike bøker leser vi om menneskers kamp med livets store spørsmål.
Noe kan vi kjenne oss igjen i, for Bibelen handler om vanlige folk og deres møte med og relasjon til Gud. Andre tekster kan være mer krevende både å lese, forstå og tolke. Bibelen er både en bok som er gjenstand for kontinuerlig akademisk forskning, samtidig som den leses av kristne som næring for tro og livstolkning. Det kan være en god idé å starte lesningen av Bibelen med å lese et av evangeliene. Start for eksempel med Markusevangeliet som regnes som det eldste av de fire evangeliene.


«Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.» Mark 1,1

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"