Kirkemøtet vil ha en samlet og samordnet ledelse

Kirkemøtet har fattet et prinsippvedtak om at kirken skal ha en samlet og samordnet arbeidsgiverorganisering, men der prestene fortsatt skal ha rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver. Nå starter arbeidet med videre behandling og utredning.

Kristin Gunleiksrud Raaum er leder for Kirkerådet. Foto: Den norske kirke

– Kirkemøtet har fattet et prinsippvedtak som betyr at kirken skal ha en samlet og samordnet arbeidsgiverordning der alle som jobber sammen også skal ledes sammen. Dette sikrer at vi fortsatt kan levere på det aller viktigste, nemlig å være en åpen og tilgjengelig kirke for folk over hele landet, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Preses Olav Fykse Tveit understreker betydningen av at alle i kirken, uansett hvilken arbeidsgiverorganisering man ønsket, nå står sammen.

– Uansett hva vårt opprinnelige standpunkt var, har vi alle hatt et felles mål om å sikre at kirken er en god arbeidsgiver for alle som jobber her. Nå som vi har fått et prinsippvedtak er det viktig at alle i ledende roller fokuserer på å bygge kirken sammen, sier Olav Fykse Tveit.

Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen sier vedtaket er starten på videre arbeid med utredninger til Kirkemøtet.

– Dette er et prinsippvedtak, altså en beslutning på et overordnet nivå. Det skjer ingen endringer i dag. I stedet starter nå et omfattende arbeid med nye utredninger, og det blir opp til kommende Kirkemøter å behandle detaljene, sier Vad Nilsen.

Kirkerådet tegnet ut og vurderte tre modeller for organisering av arbeidsgiveransvaret for alle som jobber lokalt: modell en med utgangspunkt i soknet som arbeidsgiver, modell to med utgangspunkt i rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver og modell tre som viderefører både rettssubjektet Den norske kirke og soknene som arbeidsgivere, men samler utøvelsen av en del arbeidsgiverfunksjoner.

Sentralt i arbeidet med en ny organisering har vært å sikre best mulig ressursforvaltning nasjonalt og lokalt​, at alle ansatte skal ha en god og kompetent arbeidsgiver med tverrfaglig ledelse​ og mest mulig likebehandling​. Det er også svært viktig å få en organisering som reduserer dobbeltarbeid og frigjør ressurser til kirkelig tilstedeværelse lokalt.

I innstillingen fra komiteen anbefalte 18 medlemmer modell tre, 2 medlemmer gikk inn for modell to, mens 1 medlem ønsket modell en.

I Kirkemøtets behandling fikk modell tre flertall med 53 stemmer. Modell to fikk 52 stemmer. 

 

Vedtak

 1. Kirkemøtet ber Kirkerådet fremme en eller flere saker til Kirkemøtet om konkrete endringer i kirkeordningen eller øvrig regelverk, som bygger på følgende modelluavhengige elementer eller føringer:
  1. Menighetsrådets rolle skal styrkes, herunder ved tilsettinger og ved at ansatte som arbeider i soknet, er forpliktet på menighetsrådets planer.
  2. Biskopens tilsyn skal styrkes og ledelsen tydeliggjøres, uten at biskopen skal utøve arbeidsgivers styringsrett på samme måte som i dag.
  3. Ansvaret til folkevalgte styringsorganer og deres valgte ledere i Den norske kirke tydeliggjøres og rammevilkårene styrkes.
  4. Bispedømmerådets rolle som strategisk lederorgan i bispedømmet skal styrkes.
  5. Den daglige ledelsen skal gjennomgående være todelt, og kirkefaglig og administrativ leder skal være sidestilt. Den konkrete utformingen av ledelse i kirken utredes nærmere og høres for ny behandling i Kirkemøtet. Det må blant annet utredes hvordan prostens kirkefaglige ledelse utøves i samarbeid med biskopen, fellesrådet og i forhold til kirkefaglig ledelse i soknet.
  6. I det videre arbeidet skal det utarbeides felles rammeverk, strategier, politikk og systemer for å legge til rette for enhetlig og effektiv forvaltning og sammenheng i hele trossamfunnet. Dette omfatter blant annet felles personalreglement for hele trossamfunnet, et system for konflikthåndtering og system for HMS.
  7. Prestetjenesten må fortsatt organiseres under prostens ledelse, og i mange tilfeller i geografiske områder som er større enn dagens fellesrådsområder.
  8. Det skal ikke være noe krav om sammenslåing av kirkelige fellesråd. Eventuelt samarbeid må vokse frem nedenfra og ut fra lokale forutsetninger. Det bør stimuleres til etablering av samarbeid mellom fellesråd som ønsker det, i tett kontakt med de berørte kommuner.
  9. Samisk kirkeliv skal styrkes.
  10. Kvensk kirkeliv skal styrkes.
  11. Organiseringen av Døvekirken, andre kategorialmenigheter og spesialpresttjenester må vurderes særskilt, og kan følge andre prinsipper enn organiseringen av den alminnelige kirkelige virksomheten.
  12. Lederen av Den norske kirkes ungdomsutvalg skal være medlem av Kirkemøtet. Det må samtidig utredes tiltak for å øke ungdomsrepresentasjonen i Kirkemøtet.

 2. Kirkemøtet går inn for en videreutviklet modell 3 med samlet og samordnet utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner, men der rettssubjektet Den norske kirke fortsatt er arbeidsgiver for prestene og soknene ved fellesrådet fortsatt er arbeidsgiver for de andre ansatte som arbeider i soknene. Modellen skal ivareta lokal forankring og sammenheng i kirkeorganisasjonen. Kirkemøtet ber Kirkerådet utrede en ordning der stillinger i kirkelig fellesråd som helt eller delvis er finansiert av midler fra rettssubjektet Den norske kirke i framtiden blir ansatt i rettssubjektet Den norske kirke, med tilskudd fra kirkelig fellesråd.

 

 1. Kirkemøtet understreker at soknets organer må involveres i det videre arbeidet med å følge opp Kirkemøtets prinsippbeslutning. Ansattes organisasjoner involveres i tråd med gjeldende regler og avtaleverk.
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"