Kirkerådet sier ja til vigselsliturgi for likekjønnede

Av hensyn til kirkens enhet legger Kirkerådet opp til at Kirkemøtet skal vedta liturgier for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.

Fra kirkerådsmøtet 28.-29. januar.

På møtet i Kirkerådet 28. januar var både motstandere og tilhengere av en slik vigselsliturgi opptatt av kirkens enhet fremfor å fremme sine egne primærstandpunkter. Kirkerådet ga tilslutning til det forslaget Bispemøtet kom med i oktober i fjor om hva slags vedtak årets Kirkemøte bør samle seg om i saken Kirkelig vigsel for likekjønnede par.

Saken om liturgier for likekjønnet ekteskapsinngåelse var et sentralt tema i kirkevalgene 2015. Umiddelbart etter kirkevalget i september 2015 henvendte Bispemøtet seg til Kirkerådet og ba om at saken om liturgier for likekjønnet samliv blir satt på dagsorden på Kirkemøtet. Et enstemmig Bispemøte tok 26.-30. oktober (sak BM 37/15)  konsekvensen av utfallet av kirkevalget 2015 som har gitt flertall i Kirkemøtet for å innføre en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. Biskopene foreslo derfor at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, skal utarbeides tilsvarende liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.


Her følger vedtaket (vedtatt med 14 av 15 stemmer) fra Kirkerådets møte 28. januar i saken KR 08/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par

I
1. Kirkerådet gir sin tilslutning til Bispemøtets forslag til vedtak i BM-sak 37/15.

2. Kirkerådet vedtar å fremme saken «Kirkelig vigsel for likekjønnede par» for Kirkemøtet i 2016.

3. Kirkerådet ber Nemnd for gudstjenesteliv igangsette arbeidet med en vigsels- og en forbønnsliturgi for likekjønnede par med utgangspunkt i dette dokumentet. Forarbeidet anses som ressurser for en mulig utvikling av liturgier etter Kirkemøtet 2016.


II
Kirkerådet anbefaler Kirkemøtet å fatte følgende vedtak:

1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lykkes å enes om.

2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan gis rom og komme til uttrykk i kirkens praksis.

3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.

4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Disse tar likevel til etterretning både Kirkemøtets sammensetning og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.

5. Kirkemøtet forutsetter at liturgi for inngåelse av ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede innføres som ordinære liturgiske ordninger. Disse gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle kirkens medlemmer får inngå ekteskap i sin lokale kirke.

6. Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"