Menneske og skaperverk er ikke til salgs

- Dagens genteknologilov har gitt et godt rammeverk for å håndtere forskning og utvikling på saksfeltet, og er fleksibel nok til også å kunne gjøre dette fremover, mener Kirkerådet i sin høringsuttalelse til fremtidens genteknologilov.

Begrepsbruken for å beskrive genteknologi i offentlig debatt har endret seg fra genmanipulering til genredigering.

Bioteknologirådet har bedt om innspill til fremtidens genteknologilov med frist 15. mai. Samme dag stemte Stortinget over forslag til endringer i Bioteknologiloven etter innstilling fra helse- og omsorgskomitéen. 

Mens bioteknologiloven gjelder humanmedisin, gjelder genteknologiloven planter, dyr, mikroorganismer og matproduksjon. Disse lovene diskuteres og behandles uavhengig av hverandre. Kirkerådet er opptatt av at begge lover gjelder liv, og i sin uttalelse til genteknologiloven fremheves den viktige signalfunksjonen som formålsparagrafene i bio- og genteknologiloven har hatt for å verne om sentrale verdier.

Menneskets verdi og ukrenkelighet - uavhengig av funksjons- og prestasjonsevne, og skaperverkets integritet og egenverdi er sentrale verdier i den kristne tro.

Stor vekt på føre var-perspektiv og grundige vurderinger
Kirkerådet målbærer kritikk av at sterke markedskrefter kan påvirke en utvikling som kommer i konflikt med både sosiale og økologiske hensyn. Kirkerådet mener at det i et føre var-perspektiv er helt nødvendig at samfunnet krever omfattende vurderinger av nye teknologier, og går inn for at alle fem kriterier som er nevnt i genteknologilovens formålsparagraf, er viktige og må beholdes: etikk, samfunnshensyn, bærekraft, helse og miljø.

Kirkerådet fremhever betydningen av Bioteknologirådets arbeid. I høringsuttalelsen heter det blant annet:
- Vi trenger en høy bevissthet i samfunnet når det gjelder en etisk forsvarlig forskning og utvikling av genteknologiske metoder anvendt på planter og dyr.
Her har Bioteknologirådet etter Kirkerådets erfaring og vurdering i lang tid gjort en meget viktig jobb, både med å gjøre ny kunnskap tilgjengelig for allmenheten, men ikke minst ved å vise til etiske implikasjoner, dilemmaer og verdikonflikter. Med sin brede sammensetning, som ikke sjelden kommer til uttrykk i delte innstillinger, gjør rådet et svært viktig arbeid på vegne av hele samfunnet. Det er viktig å fortsette arbeidet med å gjøre slike viktige verdidebatter kjent og forståelige for mange.
Bioteknologirådet må ha stor bevissthet på sin rolle i slike spørsmål. Denne rollen bør lovgiveren verne om for å motarbeide en tabloid forenkling av muligheter, utfordringer og posisjoner i debatten, for eksempel i sosiale medier. En velinformert, bevisst og kritisk offentlighet er en forutsetning for god utforming av politikk, samt gode lover og regelverk.

Mange positive muligheter
Kirkerådet erkjenner i sin uttalelse at det er mye som tyder på at ny genteknologi har potensial til å bidra positivt til samfunnet, og ser at det bl.a. arbeides med å utvikle planter og dyr som kan bidra til et mer bærekraftig land- og havbruk. Dette ville være positivt.

Likevel ser Kirkerådet heller ikke i dag at man med styrke kan hevde at genmodifiserte organismer (GMO) er et nødvendig verktøy for å brødfø en voksende verdensbefolkning.  

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"