Ny vigselsliturgi vedtatt

Et stort flertall i Kirkemøtet vedtok 30. januar en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke.

Illustrasjonsfoto fra Svenska kyrkan. (Foto: svenskakyrkan.se, Michael Skoglund/Ikon)

83 av Kirkemøtets 112 tilstedeværende representanter stemte for det historiske vedtaket. Den nye liturgien kan benyttes allerede fra 1. februar og kommer i tillegg til den vigselsliturgien som ble vedtatt i 2003.

Flere av dem som stemte med flertallet hadde som primærstandpunkt at kirkens ekteskapsliturgi ikke burde tilrettelegges for likekjønnet vigsel. Deres begrunnelse for å stemme sammen med flertallet, uttrykkes slik i vedtaket:

Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet, tar mindretallet bak dette omforente vedtaket til etterretning at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger. Ved vigsel av og ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.

- Jeg er svært takknemlig for denne liturgien. Den er en seier for kjærligheten og for ekteskapet som ramme rundt kjærligheten, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Hun forstår de sterke følelsene bak begge syn i saken, men er klar i sin konklusjon:
 
- Det er to teologisk begrunnede syn i kirken. Kirken rommer oss alle. Det viktigste er at alle mennesker fra nå av kan få gifte seg i kirken, sier lederen i Kirkerådet.

Bispemøtet har utarbeidet en veiledning til hvordan kirkens medarbeidere skal praktisere bruken av de nye vigsels- og forbønnsliturgiene.

Preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien mener vedtaket, slik det er utformet, er av stor verdi for samholdet i kirken:

- Vi gir rom for ulike syn i et viktig læremessig spørsmål, slik vår kirke har praktisert i spørsmålet om kvinners prestetjeneste og gjengifte. Det er en tradisjon vi forplikter oss på, sier hun.

Bak vedtaket 30. januar ligger en lang historie med harde fronter mellom tilhengere og motstandere av kirkelig vigsel for likekjønnede par.

- Det  vekker stor interesse fra andre kirker at vi som en stor luthersk kirke kan komme til denne løsningen i en sak der det er så stor uenighet. Vi viser nå at vi er en kirke, og ikke et politisk partis landsmøte, sa Borg biskop Atle Sommerfeldt i debatten før avstemningen.

Allerede etter kirkevalget i september 2015 var det klart at et flertall av Kirkemøtets medlemmer ville bestille en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. På fjorårets Kirkemøte gikk 88 av 115 stemmeberettigede inn for at en slik liturgi skulle utarbeides.

Vedtaket som fikk tilslutning av et bredt flertall på Kirkemøtet 30. januar 2017:

1. Et flertall i Kirkemøtet ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke og vedtar derfor Ordning for vigsel 2017 og Ordning for forbønn for  borgerlig inngått ekteskap 2017 slik disse er lagt fram fra Kirkerådet til Kirkemøtet 2017. Dette flertallet gleder seg over at ekteskapet endelig blir tilgjengelig for alle par som ønsker å gifte seg i Den norske kirke. De to liturgiene kan brukes overfor alle par.

2. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Men siden vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap har flertall i Kirkemøtet, tar mindretallet bak dette omforente vedtaket til etterretning at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger. Ved vigsel av og ved forbønn for kvinne og mann vil dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003, fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for kvinne og mann.

3. Ordning for vigsel 2003 og Ordning for forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2003 videreføres og justeres i tråd med gudstjenestereformens terminologi.

4. Kirkemøtet ber Bispemøtet utarbeide en veiledning til praktisering av vigsels- og forbønnsliturgiene.

5. De nye liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmer kan inngå ekteskap i sin lokale kirke fra 1. februar 2017. Trykket utgave av liturgien vil foreligge mai 2017.  

6. Kirkemøtet viser til KM sak 17/16 og fastholder
- at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen.
- at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.

7. Kirkemøtet ber om at det igangsettes en prosess med å oversette vigsels- og forbønnsliturgiene til de samiske språk og til tegnspråk.
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"