Positiv til endringer i trossamfunnsloven

Regjeringen legger vekt på dialog framfor pisk i sitt forslag til endringer i trossamfunnsloven. Den norske kirke er positive til de foreslåtte endringene.

Illustrasjonsfoto: Ole Henrik Kongsvik / Den norske kirke.

Regjeringen har lagt frem en proposisjon med forslag til endringer i trossamfunnsloven. Forslagene vil tidligst bli behandlet i Stortinget til høsten, med sikte på at lovendringene kan tre i kraft fra 01.01.2026.  

– Forslagene i proposisjonen følger opp flere av punktene i regjeringsplattformen knyttet til kriterier for støtte, representasjon av kjønn i de styrende organene og samarbeid med tros- og livssynssamfunn, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) på regjeringen.no

Arbeide for kjønnsbalanse

Regjeringen foreslår at tros- og livssynsamfunnene må forplikte seg til å arbeide for å oppnå 40 prosent kvinner og 40 prosent menn i styrende organer i samfunnene. Videre foreslås det et krav om minimum 100 medlemmer for at et tros- eller livssynssamfunn skal kunne få tilskudd.

Trossamfunn blir ikke nektet tilskudd om de ikke har 40 prosent kvinner og 40 prosent menn i de styrende organene, sier Toppe.

Avdelingsdirektør i juridisk avdeling i Kirkerådet, Torbjørn Backer Hjorthaug, forteller at Den norske kirke ser positivt på proposisjonen som nå er lagt frem: 

– Den norske kirke ser at departementet har lyttet til innspill i høringsrunden og ser positivt på både forslagene til lovendringer og forslagene til tiltak for å styrke dialogen mellom staten og tros- og livssynssamfunnene. 

Viktig lov

I høringen ble det foreslått en lovbestemmelse om at samfunn «som motarbeider den demokratiske styreformen», skulle kunne nektes tilskudd. Dette forslaget er lagt bort blant annet i lys av motstanden det møtte hos høringsinstansene.

Regjeringen legger i stedet frem ulike forslag til tiltak for å styrke dialogen mellom staten og tros- og livssynsamfunnene.Blant annet foreslås det en årlig kontaktkonferanse mellom regjeringen og tros- og livssynsfeltet. 

Backer Hjorthaug mener de foreslåtte endringene er viktige for trossamfunnene:  

– Trossamfunnsloven er et viktig element i statens aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn har på sin side også et ansvar for å bygge gode fellesskap og for å være aktive bidragsytere i samfunnet.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"