Prestetjeneste

Bispemøtet har ansvaret for deler av programmet som forbereder til prestetjenste, samt for koordinering av etter- og videreutdanningen til prester.