Møte i Kirkerådet

24.–25. mai 2023

Kirkens mønster med mange små elementer som kors, hjerte, vanndråpe med mer.

Kirkerådet skal ha møte 24.–25. mai. Du kan følge møtet fysisk på Kirkens hus i Oslo sentrum eller digitalt via direktestrømming på denne siden. 

Følg Kirkerådsmøtet

Protokoll Kirkerådet 24.-25. mai 2023

Følg møtet digitalt her (vimeo.com)

Kjøreplan Kirkerådets møte mai 2023

Sakliste og sakspapir

Per 15.05.2023

KR 31/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

KR 32/23 Orienteringssaker

KR 32.1/23 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og DnkU

KR 32.2/23 Høringssvar - NOU 2022_ 21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten

KR 32.3/23 Strategi for sosiale medier

KR 32.4/23 Kirkerådet høringsinnspill NOU 2023_4 Tid for handling - personellet i en bærekraftig helse og omsorgstjeneste

KR 32.5/23 Tildelingsoversikt kulturmidler 2023, turnévirksomhet

KR 33/23 Referatsaker

KR 33.1/23 Protokoll Den norske kirkes ungdomsutvalg 16.02.20230

KR 33.2/23 Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd 1.-2.03.23

KR 33.2.a/23 Felles uttalelse fra Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd -Det hviler et stort ansvar på regjeringen

KR 33.3/23 Protokoll samisk kirkeråd 2.-3.03.2023

KR 33.4/23 Protokoll Nemnd for gudstjenesteliv 06.03.2023

KR 33.5/23 Referat fra møte i LHBT-utvalget 30. mars 2023

KR 33.6/23 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg (KR-AU) 25.04.23

KR 33.7/23 Referat fra fellesmøte Digitaliseringsstyret og Porteføljerådet 28.04.2023

KR 33.8/23 Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 02.02.2023

KR 33.9/23 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg 23.05.2023

KR 33.10/23 Protokoll MKR_mai_2023_ikke endelig godkjent

KR 33.11/23 Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 28. september 2022

KR 33.12/23 Protokoll fra møte i Nådens fellesskap 24. oktober 2022

KR 33.13/23 Referat fra rådsmøte i Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn 14. desember 2022

KR 33.14/23 Referat fra møte i Komiteen for internasjonale spørsmål 9. desember 2022

KR 33.15/23 Protokoll fra møte i Komiteen for internasjonale spørsmål 6. februar 2023

KR 33.16/23 Referat fra møte i Komiteen for internasjonale spørsmål 17. april 2023

KR 33.17/23 Protokoll fra årsmøte i Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn STL 27. februar 2023

KR 33.18/23 Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 01.februar 2023

KR 33.19/23 Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 14. mars 2023

KR 33.20/23 Protokoll fra internettvalgstyret 5. mai 2023

KR 33.21/23 Protokoll Bispemøtet 22.-23.05.2023

KR 34/23 Godkjenning av Nye Klepp kirke

KR 34.1/23 BEMANNING OG AKTIVITET I KLEPP SOKN, vedlegg til søknad frå Klepp om godkjenning av ny kirke

KR 34.2/23 Søknad til kirkerådet, Ny kirke, sendt 17.04.23

KR 34.3/23 Søknadsbrev Ny kirke

KR 35/23 Regler for saksbehandling i liturgisaker

KR 36/23 Forskrift om regler for valg av Kirkerådet og endringer i kirkeordningen m.m.

KR 37/23 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet - universell utforming av og i kirken

KR 37.1/23 Vedlegg - begrepsavklaring

KR 37.2/23 Likeverdig tilgjengelighet og tilhørighet - universell utforming av og i kirken - vedlegg

KR 38/23 Kirkemøtets arbeidsform

KR 39/23 Kirkens tjeneste i samfunnsinstitusjoner

KR 40/23 Årsrapport Den norske kirke for 2022

KR 40.1/23 Årsrapport for Den norske kirke 2022

KR 41/23 Overordnede føringer - budsjettet 2024

KR 42/23 Den norske kirke – Økonomistatus pr 1. kvartal 2023 og fordeling av midler etter revidert nasjonalbudsjett (RNB) - U.OFF

KR 43/23 Kirkemøtets fordeling av midler for 2024 og orientering om budsjett 2023

KR 44/23 Oppfølging av Evaluering av kontrollordninger

KR 45/23 Endring i Økonomiregelverk for rettssubjektet Den norsek kirke

KR 46/23 Kirkemøtet 2023 - saksliste og program

KR 46.1/23 Utfordringsbildet 2023

KR 47/23 Forberedelse til Det lutherske verdensforbunds generalforsamling 2023_ Én kropp,én ånd, ett håp

KR 47.1/23 The Body and Sprit of Reconciled Diversity

KR 47.2/23 Brosjyre fra Kirkens Nødhjelp om skattekonvensjonen1

KR 47.3/23 Message of the LWF Euorpean Pre-Assembly 2023

KR 48/23 Kyrkjekultur Vest as

KR 48.1_23/Godkjenning av Kyrkjekultur Vest as

KR 48.2/23 Budsjett Kyrkjeleg kultursenter vest

KR 49/23 Endringer i personalreglementet og kirkeordningen m.m 

KR 49.1/23 Protokoll fra ekstraordinært Kontaktmøte 10.05.23

KR 50/23 Folkevalgte som kirkelig styringstjeneste, biskopens tilsyn og ledelse og ordning for daglig ledelse

KR 51/23 Adgang til å vektlegge samlivsform ved tilsetting

KR 52/23 Endring av regler om ordning for felles menighetsråd

KR 52.1/23 Forespørsel om endring av regler for felles menighetsråd fremmet av Borg bispedømmeråd

KR 53/23 Møtedatoer Kirkerådet 2024-2025

KR 54/23 Handlingsplan -Kirken som økonomisk aktør og ansvarlig forvalter

KR 55/23 Forberedelse til oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonen

KR 56/23 Overføring av eiendom fra OVF – status og verdsettelsesmodell - U,OFF

KR 57/23 Rapportering og oppnevning av nytt Samarbeidsråd for overgrepsproblematikk

KR 57.1/23 Handlingsplan 2019-23

KR 57.2/23 Rapport fra Samarbeidsråd for overgrepsproblematikk

KR 57.3/23 Referat SRO 14.03.23

KR 58/23 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet 2023

KR 58.1/23 Den norske kirkes kontrollutvalgs melding til Kirkemøtet 2023

KR 59/23 Kontrollutvalgets rapport til Kirkemøtet 2023

KR 59.1/23 Kontrollutvalgets rapport om Kirkerådets oppfølging av Kirkemøtets vedtak

KR 59.2/23 Rapport fra inernrevisor om Kirkerådets oppfølging av vedtak fra Kirkemøtet 2022

KR 60/23 Kirkemøtet - Evaluering av kontrollordningene i Den norske kirke

KR 61/23 Søknad fra Døvekirken om utsettelse av midtveisevaluering av enhetlig ledelse og forlengelse av prøveperioden

KR 61.1/23 Utsettelse av midtveisevaluering av enhetlig ledelse i Døvekirken og forlengelse av prøveperioden

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 


Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

 

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"