Alt du trenger å vite om å stemme i kirkevalget

Er du medlem i Den norske kirke, har folkeregistrert adresse i et sokn og er 15 år eller eldre i valgåret har du stemmerett i kirkevalget. Her finner du mer informasjon om det å stemme ved kirkevalget, hvorfor du bør gjøre det, hvem som kan stemme og hvordan du gjør det.

Møter du opp i et valglokale, kan du avlegge din stemme i en klassisk stemmeurne.

Alle medlemmer av Den norske kirke er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke ved å avgi sin stemme når det er kirkevalg.

Hva er viktig for deg? Vis det ved å bruke stemmeretten din! 

Det var kirkevalg i 2023. Neste kirkevalg er i 2027.

Finn mer informasjon om ditt valglokale og hvem du kan stemme på ved å trykke her.

Derfor bør du stemme når det er kirkevalg

Alle stemmer teller, og du som er medlem, har stemmerett.

Ved å bruke din stemme i kirkevalget kan du være med på å forme hvordan Den norske kirke skal være både der du bor, i regionen din og over hele landet.

Spørsmål og svar om å stemme i kirkevalget

Hvem kan stemme?

Du som er medlem og er 15 år eller eldre i valgåret kan stemme i kirkevalget.

Du må være medlem i Den norske kirke og bosatt i soknet. Dersom du er bosatt i utlandet, har du ikke stemmerett, selv om du er medlem av Den norske kirke.

Du kan melde deg inn i Den norske kirke fram til 1. september i valgåret.

Du kan sjekke at du er medlem ved å gå inn på kirken.no/medlem. Alle medlemmer i Den norske kirke som er bosatt i soknet har stemmerett.

Når og hvordan forhåndsstemme ved kirkevalget?

Det var mulig å forhåndsstemme fra 10. august til 6. september i kirkevalget 2023 – fysisk eller digitalt.

Teksten under handler om forhåndsvalg i kirkevalget 2023. 

Hvordan forhåndsstemme digitalt?

Det var mulig å forhåndsstemme digitalt i perioden fra 10. august til 6. september kl. 15.00.

Da kunne du hvor som helst logge deg på valgportalen på www.kirkevalget.no og avlegge stemme når det passet deg.

Du kunne endre en digital forhåndsstemme så mange ganger du vil innen fristen 6. september kl. 15.00. Hadde du avgitt stemme på papir, kunne du endre den ved å stemme digitalt innen fristen for digital forhåndsstemmegivning 6. september kl. 15. Din papirstemme ville dermed bli forkastet.

Dersom du stemte digitalt, kan du ikke forhåndsstemme på papir. Du vil heller ikke få mulighet til å stemme på valgdagen når du har forhåndsstemt digitalt eller på papir.

Hvordan forhåndsstemme i fysisk lokale?

Det var mulig å forhåndsstemme over hele landet torsdag 31. august kl. 15.00-20.00.

Det skal være mulig å stemme i forbindelse med gudstjenesten minst én søndag i forhåndsstemmeperioden.

Det blir også lagt til rette for at man kan forhåndsstemme på papir minst to timer i uken i perioden for forhåndsstemmegivning. Man kan stemme enten i menigheten der man bor eller i den nærmeste menigheten der man befinner seg i landet.

Vil du forhåndsstemme i et annet sokn enn der du bor er ikke det lenger mulig. Det fristen for dette var 1. september. 

Hvis du ønsket å forhåndsstemme på papir i soknet der du bor var det mulig fra 10. august til 8. september 2023.

Hvis du skulle forhåndsstemme på papir i et annet sokn enn der du bor måtte du gjort dette mellom 10. august til 1. september 2023.

Hvem kan jeg stemme på?

I kirkevalget stemmer du både på kandidater til valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet, samt ved menighetsrådsvalget.

Mer om hvem du kan stemme på i de to valgene finner du under:

Mer om hvem du kunne stemme på i valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet 

Når du stemmer i valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet, stemmer du regionalt og nasjonalt.

I valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet stemmer du på hvem som skal styre kirken i bispedømmet ditt. De som blir valgt inn i bispedømmerådet, blir også medlemmer av Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste demokratiske organ.

I valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet i 2023 stilte fire ulike lister. Hvilke lister som stilte i de ulike bispedømmene varierte noe. Les mer om hva de forskjellige listene står for på deres hjemmesider:

 

Mer om hvem du kan stemme på i menighetsrådsvalget

I menighetsrådsvalget stemmer du på hvem som skal styre kirken der du bor – i menigheten din. En menighet er det samme som et sokn.

Hvor kan jeg stemme?

Hvor stemmer jeg fysisk?

Kirkevalget foregår i lokaler i «umiddelbar nærhet» til kommunevalget på valgdagen. Det skal være godt skiltet og lett å finne fram til. Du finner informasjon om tid og sted for valget på kirkevalget.no.

Hvor kunne jeg forhåndsstemme i 2023?

I kirkevalget 2023 kunne du forhåndsstemme digitalt i perioden 10. august til 6. september kl 15.00. Det var også mulig å forhåndsstemme fysisk. Det var mulig å forhåndsstemme i et annet sokn enn der du bodde før 1. september.

Hvor stemmer jeg som bor i utlandet i 2023?

Hvis du er registert som bosatt i utlandet når det er kirkevalg kan du dessverre ikke stemme. Hvis du er bosatt i Norge, men oppholder deg i utlandet og ikke har planer om å reise til Norge under valget, kunne du forhåndsstemme digitalt i perioden 10. august til 6. september 2023.

Jeg skal flytte i 2023, hvor skal jeg stemme?

Hvis du har flyttet etter 30. juni 2023, skal du stemme der du bodde før denne datoen.

Når er valget?

Det er valg hvert fjerde år, samtidig med kommunevalget.

Valgdagen i Kirkevalget 2023 var 11. september. Mange kommuner hadde også valg 10. september.

Det er kirkevalg igjen i 2027.

Kan jeg stemme fra et annet sted enn der jeg har adresse?

Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet når det er kirkevalg.

Dersom du skal forhåndsstemme i et annet sokn enn der du bor, må du gjøre det senest 1. september.

Du har dessverre ikke stemmerett dersom du er bosatt i utlandet, selv om du er medlem av Den nroske kirke. 

Har du flytteplaner og lurer på hvor du skal stemme? 30. juni er fristen for å melde flytting av sokn og bispedømme.

Hvorfor kan man stemme når man er 15 år?

15 år er religiøs myndighetsalder i Norge. Derfor har du stemmerett fra du er 15 år i kirkevalget.

For å stemme ved kirkevalget må du fylle 15 år i valgåret og være døpt. 

Hvordan stemme?

Forhåndsstemming på papir er mulig fra 10. august til 8. september. 

På valgdagen er det kun mulig å stemme på papir. Her er veiledninger for både digital forhåndsstemming og stemming på papir. Finn fremgangsmåte under.

Slik stemmer du på papir

Om du trenger bistand for å stemme i valglokalet, kan du be om dette fra valgfunksjonær.

Her kan du se video over hvordan du forhåndsstemmer på papir.

Slik fungerte digital forhåndsstemming

Det var tilgjengelig skjermleser i den digitale forhåndsstemme-løsningen.

Digital forhåndsstemming fra mobil var mulig fra 10. august til 6. september. Finn fremgangsmåte under. 

Her kan du se video om hvordan du kunne forhåndsstemme digitalt. 

 

Hvordan kan jeg få bistand til å stemme?

Har du behov for å få bistand til å stemme fysisk, kan du be om dette.

Når du skal stemme fysisk kan du be den som skal ta imot stemmen din (valgfunksjonær) om bistand til å stemme.

Velger med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. Hjelperen har taushetsplikt.

Har du andre spørsmål om kirkevalget?

Kontakt Kirkerådet på 23 08 10 01. Du kan også sende e-post til kirkevalg@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"