Integrering

Integrering handler om å være en åpen kirke og å forstå seg selv som del av den verdensvide kirke.

Illustrasjon fra heftet "På vei mot et inkluderende samfunn" utgitt av Norges Kristne Råd, Kirkerådet og Mellomkirkelig råd for den norske kirke, Kristelig studieforbund, Kristent Interkulturelt Arbeid og Den norske kirkes nord/sør-informasjon  2012.

Den norske kirke vil være et integrerende felleskap og arbeider aktivt for et inkluderende samfunn. Vi vet at det må jobbes politisk og holdningsskapende - både innenfor kirken og i samfunnet for øvrig - for at Norge skal bli det rause, fargerike og inkluderende samfunnet som vi ønsker oss.

Kirkemøtet 2006 understrekte at Den norske kirke har et kall til å møte innvandrere og bidra til økt integrering i det norske samfunnet. Dette har Den norske kirke fult opp gjennom både å jobbe politisk for bedre integrering i Norge, men også for å selv bli et mer inkluderende fellesskap. Kirken er et verdensvidt fellesskap som bygger på grunnleggende likeverd mellom alle mennesker, uansett kultur og etnisitet. I Norge lever mennesker fra forskjellige land og kulturer side om side. En viktig utfordring til menigheter i Den norske kirke er derfor: Hvordan kan vi være en åpen folkekirke og bidra til økt inkludering også av innvandrere?

Flerkulturelt kirkelig nettverk

Flerkulturelt kirkelig nettverk er et nettverk under Norges kristne råd, og består av kirkesamfunn, kirkelige organisasjoner og migrantmenigheter som jobber for inkluderende fellesskap i kirken, og som bidrar til inkludering i samfunnet. Den norske kirke er medlem i Flerkulturelt kirkelig nettverk og representert i nettverkets styringsgruppe gjennom Mellomkirkelig råd og KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er en flerkulturell diakonal organisasjon som gjennom ord og handling jobber for mer flerkulturelle fellesskap i menigheter og i samfunnet. Organisasjonen eies av kirker og kristne organisasjoner, blant annet Kirkerådet for Den norske kirke og flere bispedømmer i Den norske kirke. KIA har kontorer i Trondheim, Molde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Skien, Drammen og Oslo, og tilbyr hver uke diakonale tilbud til over 800 mennesker fra 40 forskjellige land.

KIA arrangerer blant annet leksehjelp, multikulturelle gospelkor, fellesmiddager, kulturkafeer, kurs og seminarer, fotballtrening, teaparties, kvinnegrupper, fester, gratis norskundervisning, turer og leirer.

Ressursmateriell: På vei mot et inkluderende samfunn

På vei mot et inkluderende samfunn er et ressursmateriell for å jobbe med flerkulturelle studiegrupper. Materiellet er utarbeidet av Frikirkelig studieforbund i samarbeid med Norges Kristne Råd, Kirkerådet for Den norske kirke og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA).

Ved hjelp av ressursmateriellet kan du og din menighet eller organisasjon være med på å skape gode møteplasser som fremmer forståelse, dialog og respekt mellom mennesker fra ulike land og kulturer. Ressursmateriellet er tilgjengelig som nettressurs, eller kan bestilles i hefte-format fra Frikirkelig studieforbund.

Migrantmenigheter

Ca. 40% av ikke-vestlige innvandrerne som kommer til Norge i dag kommer fra en kristen kulturbakgrunn. Mange av disse innvandrerne etablerer egne menigheter i Norge. Menighetene kalles ofte migrantmenigheter og avgrenser seg ut fra etnisitet, språk, kulturell tilhørighet og konfesjon. Rundt 250 menigheter/felleskap med gudstjenestefeiringer på 40 ulike språk er blitt etablert, hovedsakelig de siste to tiårene i Norge. Dette har gitt et bredt mangfold av gudstjenestetilbud og menighetsfellesskap, særlig i de større byene. På nettsiden migrantmenigheter.no finnes en oversikt over migrantmenigheter i Norge.

I 2009 behandlet Kirkemøtet i Den norske kirke saken Kristne innvandrere og menighetene i Norge. Der ber Kirkemøtet om at «det på alle plan i Den norske kirke må arbeides for å få til gode økumeniske relasjoner mellom Den norske kirke, kristne innvandrere og innvandrermenighetene.»

I desember 2008 kom den økumenisk, nordiske rapporten Together or apart? Rapporten tar for seg ulike sider av integrering og migrantkirker, og kommer med konkrete utfordringer til de nordiske, etablerte kirkene.

Dåpsopplæringsmateriell for innvandrere

Bispemøtet presenterte i februar 2016 veiledningen Dåp av asylsøkere.
Her gis både teologisk og praktisk veiledning til menighetene.

Norges Kristne Råd har laget en samling anbefalinger om hva som er særlig viktig å ha i mente når det kommer forespørsler fra asylsøkere som ønsker dåp. Det anbefales blant annet å gjøre asylsøkere oppmerksom på at dåp i seg selv ikke gir grunnlag for opphold i Norge.

I Danmark har man utviklet et dialogisk trosopplæringsmateriell for voksne innvandrere. Dette trosopplæringsmateriellet har også blitt brukt i flere menigheter i Den norske kirke.
Se http://www.religionsmoede.dk/

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Mellomkirkelig råd

Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:

Mandag-fredag kl. 09.00-15.30

Telefon: 23 08 12 00

Postadresse:

Mellomkirkelig råd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"