rettferdighet

Sosial rettferdighet, fred og vern om skaperverket er sentrale temaer i Den norske kirke. Som kirke i et av verdens rikeste land er vi utfordret av det internasjonale kirkefellesskapet til å arbeide med rettferdighet og menneskerettigheter i et globalt perspektiv.