Ungdommens kirkemøte 2022

Ungdommens kirkemøte ble arrangert 7-11. oktober 2022 på Sundvolden hotell, Hole kommune i Tunsberg bispedømme.

Bilde fra UKM 2021. Leder i DnkU, Nora Antonsen, og delegater og dirigentskap.

2022 ble Ungdommens kirkemøte arrangert 7.-11. oktober på Sundvolden hotell, Hole kommune, i Tunsberg bispedømme.

Ungdommens kirkemøte har blitt arrangert årlig siden 2001, og Ungdommens kirkemøte er det høyeste demokratiske organet i ungdomsdemokratiet i Den norske kirke.

Brosjyren kan en lese om ungdomdemokratiet i Den norske kirke.

Program på Ungdommens kirkemøte 2022

UKM er også en arena for å bli kjent med nye mennesker, og oppleve noe nytt. En stor del av programmet på UKM 2022 er å behandle saker i komite og plenumssamlinger. Det er her delegater og observatører snakker sammen om de sakene som er forberedt til UKM.

Det er morgen- og kveldsandakter, og UKM var med på gudstjeneste i Hønefoss kirke på søndag. UKM ble avsluttet med en utsendelsesgudstjeneste.  UKM 2022 hadde også en utflukt til Utøya - og deres demokrativerksted. Det ble omvisning på øya, og samtaler om hvordan unge kan engasjere seg i kirke og samfunn.

 

Protokoll Ungdommens kirkemøte 2022 kan du lese her

 

Saksliste til Ungdommens kirkemøte 2022:

Den norske kirkes ungdomsutvalg forbereder sakspapirer til Ungdommens kirkemøte. 

Her kan du lese hvordan saksbehandling på UKM foregår.

UKM 01_01_22 Konstituering og forretningsorden

UKM 01_02_22 Mandat valkomiteen

Vedlegg: Reglar for ungdomsdemokrati i Den norske kyrkja

UKM 02_22 Orienteringar

Alle ungdomsråd og organisasjoner orienterer om arbeidet siden forrige UKM.

UKM 03_22 Val på Ungdommens kyrkjemøte

Brev fra valgkomiteen med Invitasjon til å nominere til valg

UKM 04_22 Trusopplæring for framtida

UKM 2021 vedtok at Trosopplæring skulle være fokussak for UKM 2022. Derfor er alle Ungdomsråd og organisasjoner invitert til å komme med innspill til behandling av saken.

Med fokussaka på Ungdommens kyrkjemøte 2022 (UKM 2022) “Trusopplæring mot 2023” blir ungdom invitert til å bidra med sine tankar og refleksjonar til korleis plan for undervisning og læring i Den norske kyrkja skal sjå ut i framtida

UKM 05_22 Forandringsagenter - en oppfølging av miljø, klima_og bærekraft

Denne saken er en oppfølgingssak etter fjorårets behandling av UKM 5/21 Sorg, sinne, handling og håp. Fokus er hvordan kirkens mål i disse sakene kan bli til konkret handling.
Gjennom utprøving av konkrete verktøy som Jesus-dojo, og samarbeid med relevante organisasjoner som Korsveibevegelsen, Etter Kristus og Framtiden i våre hender i forkant av UKM skal UKM drøfte erfaringene fra slike småfellesskap: Kan dette være gode verktøy for menighetsarbeid generelt og ungdomsarbeid og arbeid i ungdomsorganisasjoner spesielt?
Kan slike fellesskap hjelpe (unge) mennesker i dag å møte utfordringene fra klima, miljø og bærekraft? Kan de bidra til å skape oppbrudd, handling og håp i kirke og samfunn? Hvordan kan vi få hjelp til å omsette målene fra UKM og KM i 2021 i praksis? Hva betyr kristent
fellesskap og trospraksis i denne sammenhengen

Meld deg til å være med på Jesus-dojo eller konkurransen Ducky på denne siden

UKM 06_22 Mandat for ungdomsting i bispedømmet

Etter de reglene som gjelder fra 1. januar 2021, er det bispedømmerådet, etter uttalelse fra ungdomsrådet, som fastsetter mandatet for ungdomstinget i bispedømmet. I denne saken foreslås det at Ungdommens kirkemøte gir bispedømmerådene retningslinjer for hva et mandat for ungdomstinget bør inneholde. I tillegg anbefales det at Ungdommens kirkemøte ber Kirkerådet gi bispedømmerådene veiledning om fastsettelse av mandat, som bygger videre på uttalelsen fra Ungdommens kirkemøte.

Ungdomsråd og organisasjoner ble invitert til å svare på et spørreskjema som saksforberedelse til saken om Mandat for ungdomsting.

UKM 07_22 En universelt utformet kirke

UKM 07_22 En universelt utformet kirke - lettlest

En anslår at ca. 15 % av befolkningen i Norge har en funksjonsnedsettelse.1
Mennesker med funksjonsnedsettelser er en sammensatt gruppe. Noen er født med en funksjonsnedsettelse, andre har fått den i løpet av livet. Noen
funksjonsnedsettelser er synlige, noen er usynlige, det kan være
bevegelseshemminger, syns- eller hørselshemming, utviklingshemming og
forskjellige sykdommer.

Også i kirken opplever mange personer med funksjonsnedsettelser barrierer for deltakelse. 

I denne saken vil Ungdommens kirkemøte drøfte hvilken vei de ønsker å gå videre med saken og hva som skal fokuseres?

UKM 08_22 Fokussak Ungdommens kirkemøte 2023

Den norske kirkes ungdomsutvalg vil legge frem tre saker for Ungdommens kirkemøte, hvor en sak velges som fokussak.

Fokussaken skal arbeides med i alle ungdomsråd og organisasjoner og forberedes til neste års Ungdommens kirkemøte.  

 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"