Dagens bibelord

Apostelgjerningane 15,7–18

Dagens bibelord 21.06.2024

Apostelgjerningane 15,7–18

7  Det vart eit hardt ordskifte. Då reiste Peter seg og sa til dei: «Brør, de veit at Gud for lenge sidan valde ut meg mellom dykk; han ville at folkeslaga skulle få høyra evangelieordet av min munn og koma til tru. 8  Og Gud, som kjenner alle hjarte, vitna for dei då dei fekk Den heilage ande liksom vi. 9  Han gjorde ingen forskjell på oss og dei, for ved trua reinsa han hjarta deira. 10  Kvifor vil de då utfordra Gud og leggja på nakken til læresveinane eit åk som verken fedrane våre eller vi var i stand til å bera? 11  Nei, det er ved Herren Jesu nåde vi trur at vi blir frelste, vi liksom dei.» 12  Då vart heile flokken stille, og dei høyrde Barnabas og Paulus fortelja om alle dei teikn og under som Gud gjennom dei hadde gjort blant folkeslaga.
13  Då dei var ferdige med å tala, tok Jakob til orde og sa: «Brør, høyr på meg! 14  Simeon har gjort det klårt korleis Gud frå først av sørgde for å vinna seg eit folk frå ulike folkeslag for sitt namn. 15  Og dette er i samsvar med det profetane har sagt, som skrive står:
16  Sidan vil eg koma att
og gjenreisa Davids falne hytte.
Det nedrivne byggjer eg opp;
eg reiser det på nytt,
17  så dei andre menneska kan søkja Herren,
alle folkeslaga som namnet mitt er nemnt over.
Så seier Herren, som gjer dette
18  kjent frå æve av.

Kilde: www.bibel.no