Dagens bibelord

Lukas 6,46–49

Dagens bibelord 18.06.2024

Lukas 6,46–49

46  Kvifor kallar de meg ‘Herre, Herre!’ og gjer ikkje det eg seier? 47  Den som kjem til meg og høyrer orda mine og gjer det dei seier, eg skal visa dykk kven han er lik. 48  Han er lik eit menneske som ville byggja eit hus, og som grov djupt og la grunnmuren på fjell. Då flaumen kom, braut straumen mot huset, men kunne ikkje rikka det, for det var godt bygd. 49  Men den som høyrer og ikkje gjer etter det, han liknar eit menneske som bygde huset sitt på berre bakken, utan grunnmur. Då straumen braut mot huset, datt det med ein gong, og heile huset rasa saman.»

Kilde: www.bibel.no