Olsok - Olavsdagen

Her presenteres et utdrag av den middelalderske Olavsliturgien. Utdraget omfatter ordning for aftensang (vesper) på Olavsdagen og sanger til bruk i messe på Olavsdagen.

St Olav fra Austevoll kirke i Sunnhordland fra ca. 1400. Fotokilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Olav_den_hellige

Den middelalderske Olavsliturgien består av tekster og melodier til gudstjenestene under Olavsfesten i Nidaros. Materialet omfatter bibelske salmer med antifoner (omkved), responsorier (svarsalmer) ved lesninger og hymner til tidebønnene, samt introitus (inngangssang) og alleluia med sekvens til messen. Til sammen dreier det seg om 30 sanger, hvorav de fleste er originale for Olavsliturgien.

I middelalderen varte feiringen en uke, og mange av sangene ble gjentatt i flere tidebønner og messer. Hovedfesten var den 28. og 29. juli, og ikke minst natten i mellom (Olavsvaka =Olsok).

Tekstlige hovedkilder til Olavsliturgien er Ordo Nidrosiensis Ecclesiae fra ca. 1220 og Breviarium Nidrosiense 1519.

De melodiske hovedkilder er to melodihåndskrifter fra 1200-tallet – Add47fol og NRA1018.
Opphavsmannen til Olavsliturgien er erkebiskop Eystein i Nidaros (1161-1188). Han besørget også hovedversjonen av Olavslegenden - Passio et miracula beati Olavi, og fra denne hentet han mange av liturgiens tekster.

Olavsliturgien er nylig gjort sangbar igjen, og presentert i boken Nådens morgenlys. Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid. (Tapir Akademisk Forlag. Trondheim. 2005.)
Boken er resultat av et prosjekt som Kirkerådets Nemnd for gudstjenesteliv initierte i 1998. Prosjektet ble administrert av Liturgisk Senter, Trondheim, og ledet av førsteamanuensis Arne J. Solhaug ved Norges musikkhøgskole.

Det følgende utdraget omfatter en ordning for aftensang/vesper (no. 1 – 12) og sanger til bruk i messen (no. 71 – 74). Materialet er utdrag fra boken Nådens morgenlys. Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid, og alle nummere refererer seg til denne.

Aftensang (vesper) på Olavsdagen (PDF)

Innledning
Gud kom meg til redning

2  Salme 113
2.1 Antifon: Far, jeg vil at der jeg er
2.2 Antifon: Regnante illustrissimo rege Olavo
2.3 Antifon: Da Olav var konge i Norge

3  Salme 117
Antifon: Gled dere i Herren

4  Salme 146
4.1 Den som vil følge etter meg
4.2 Rex autem ille
4.3 Selv om kongen hadde vært hedning

5  Salme 147A
5.1 Antifon: Salige er de som blir forfulgt
5.2 Antifon: Hic evangelicae veritatis
5.3 Antifon: Straks Olav hadde fattet troens sannhet

6  Salme 147B
6.1 Antifon: Den som vil berge sitt liv
6.2 Antifon: Purificatus igitur lavacro salutari
6.3 Antifon: Da han var renset i frelsens bad

7  Lesning
Joh. 12:24-26

8  Responsorium
8.1 Responsorium: Herre! Kongen gleder seg over din makt
8.2 Responsorium: O quantus fidei fervor (O, hvilken troens ild)

9  Hymne
Olav konge vil vi ære (Rex Olavus gloriosus)

10  Marias lovsang
10.1 Antifon: Å, hvor skjønt er himlenes rike
10.2 Antifon: Adest dies laetitiae
10.3 Antifon: Fagnaddagen so fagert renn
10.4 Antifon: Begravet med Kristus ved dåpen

11  Bønner
Forbønn: La oss fullende vår kveldsbønn til Herren
Hellige Gud kongenes Konge, du som er martyrenes krone
Herrens bønn (Fader Vår)

12  Avslutning
La oss prise Herren
Vår Herre Jesu Kristi nåde/ Herren velsigne oss

 

Sanger til messe på Olavsdagen  (PDF)

Introitus
La oss alle glede oss i Herren (Gaudeamus omnes in Domino)

72  Halleluja
Den rettferdige gleder seg  (Alleluia. Laetabitur iustus)

73  Sekvens
Lux illuxit laetabunda (Ljoset yver landet dagna)

74  Ljoset yver landet dagna (Lux illuxit laetabunda)

 

Melodikilder
Add 47fol   
korantifonale fra Nidarosdomen ca. 1250-1275.
Det Kongelige Bibliotek, København.
En hovedkilde for sangene i Olavsliturgien
AM       
Antiphonale monasticum. Tournai 1934
DST L&V   
Den svenska tidegärden. Laudes och vesper. Stockholm 1996
PsM       
Psalterium monasticum. Solesmes 1981
AS       
Antiphonale zum Studengebet. Freiburg 1979
MS3411   
håndskrift ca. 1470 med begynnelsen av Olavsmessen.
Reykjavik National Museum
Fr2696    håndskrift fra 1300-tallet, Stockholms Riksarkiv

Aftensang (vesper) på Olavsdagen
2.1  AM 641
2.2  Add 47fol Historisk bruk: i matutin
2.3  Henrik Ødegaard
3   DST L&V 295
4.1  AM 644
4.2  Add 47fol Historisk bruk: i matutin
4.3  AM / Trond H.F. Kverno
5.1  Irene Bergheim
5.2  Add 47fol Historisk bruk: i matutin
5.3  Henrik Ødegaard
6.1  PsM
6.2  Add 47fol Historisk bruk: i matutin
6.3  Henrik Ødegaard
8.1  AS
8.2  Add 47fol Historisk bruk: i 1.vesper og i matutin
9  LH 112
10.1  AM 1107 / Irene Bergheim
10.2  Add 47fol Historisk bruk: Magnificat-antifon i vesper
10.3  Liturgisk musikk ved Olavsjubileet 1930
10.4  Toralf Norheim OP
12   Missale Nidrosiense 1519 / Norsk Salmebok

Sanger til messe på Olavsdagen
71  MS3411 ca. 1470 / Henrik Ødegaard
72  Fr 2696 1300-tallet / Henrik Ødegaard
73  Lov Herren. Oslo 2000
74  Norsk middelalder / Wolfgang A. Plagge 2000

For nærmere informasjon om messesangene, se de enkelte sanger.


Veiledning

For andre tidebønner fra den middelalderske Olavsliturgi, og for menighetssalmer og historiske lesestykker, se boken Nådens morgenlys. Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid. Tapir Akademisk Forlag. 2005.

For flere tidebønngudstjenester for Olsok, se boken Tidebønner fra Nidaros. Olsok. Tidebønner for olsokdøgnet 28. – 29. juli. Utarbeidet av Margot Abildsnes og Irene Bergheim. Verbum Forlag 2007.

Begge bøker inneholder veiledning om notasjon og syngemåte.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"