Hva er diakoni?

Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Omsorgen visast gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd.

Diakonen leder kirkens omsorgsarbeid i menigheten – for at mennesker blir sett og inkludert i kirkens arbeid og i lokalsamfunnet. Foto: Jarle Hagen/Den norske kirke

Diakoni er omsorgstenesta til kyrkja. Diakoni er alt frå den kvardagslege omsorgen for naboen til internasjonalt engasjement for klimarettferd og nedkjemping av fattigdom.

Diakoni er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kamp for rettferd.

Identitet og oppdrag

Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeleggjort gjennom liv og teneste.

Visjonen for den diakonale tenesta i Den norske kyrkja.

Kyrkja er diakonal av vesen, og diakoni er ein integrert del av identiteten og oppdraget til kyrkja. 

Diakonien ynskjer å fremje respekt og verdigheit og vil bidra til at menneske kan leve i forsoning med seg sjølv og andre, og til å myndiggjere menneske i eiga liv. Det dreier seg om å bidra til at menneske får teke vare på rettane sine. 

Slik arbeider Den norske kyrkja med diakoni

I 2020 kom en revidert versjon av Plan for diakoni. Du finner både 2007-utgaven og den oppdatere utgaven av Plan for diakoni nedert på denne siden, eller ved å klikke deg inn i Ressursbanken. Hovedmålet med Plan for diakoni er at den skal være retningsgivende for den diakonale refleksjonen og en hjelp til å utarbeide lokale menighetsplaner.

Lær mer: Se webinar om diakoni

22. oktober 2020 ble det avholdt webinar i forbindelse med revidert plan for diakoni. Webinaret bød på ulike og underholdende videoer om diakoni, samtale om hvordan man kan løfte diakonien og knytte den til bærekraftsmålene, og en helt ny video med salmen Gud, du sender ditt regn, skrevet av Ingrid Brækken Melve og Solveig Spilling Bakkevig. I videoen hører du Harald Eikeland, Ben Solheim, Børre Møinichen, Nina Pernille Munkgsgaard, Ole Louis Lilløy og Bjarne Ormestad. Videoen er produsert av Arnsten Ariansen.

Noen av kirkens diakonale samarbeidspartnere

  • Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) er en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke, og har som formål å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Formålet realiseres gjennom virksomheter som til sammen utgjør et omfattende tjenestetilbud innenfor utdanning, helse og omsorg.
  • Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Kirkens bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.
  • Blå Kors jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av deres største samfunnsutfordringer og Blå Kors hjelper personer som er direkte eller indirekte rammet.
  • Kirkens Familievern (SKF) tilbyr samtaler og mekling til familier, par og enkeltpersoner som ønsker å få bedre samliv, avslutte samliv på en god måte og få til best mulig samarbeid om felles barn.
  • Kirkelig Ressurssenter hjelper kirker, menigheter og kristne organisasjoner med å forebygge seksuelle overgrep, vold og krenkelser. Senteret vil være til hjelp for utsatte som opplever seksuelle krenkelser og overgrep i en kristen sammenheng.
  • CRUX er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge. I CRUX arbeider vi for at mennesker som sliter skal se mulighetene i seg selv og sin fremtid. 
  • Kirkens Nødhjelp er en norsk bistandsorganisasjon som jobber i over 30 land, med nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og politisk påvirkning. Kirkens nødhjelp arbeider blant annet med kjønnsbasert vold, klimarettferdighet, fredsbygging og vann, sanitær og hygiene – for å skape en mer rettferdig verden.
  • Signo gir tegnspråklige tilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde på vegne av det offentlige.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"