Kommunikasjon

Folkekirka i Hamar bispedømme har som mål å være hellige rom for alminnelige liv. For å invitere og engasjere flere i kirka må vi jobbe sammen mot felles mål. Her finner dere en del ressurser til arbeidet.

Ill. Elisabeth Moseng