For ansatte

Til deg som er ansatt i Den norske kirke i Hamar bispedømme. På denne siden samler vi smått og stort som kan være til nytte i arbeidet, ulike skjema du trenger i ansattforholdet eller kirkefaglige ressurser. Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Jorun Vang, jv659@kirken.no dersom du savner noe her.

En vigslingsgudstjeneste involverer mange av de ansatte i kirken. Foto: Bo Mathisen