tekstverksted anno 2016

Dette er en nettressurs til bruk for prestene i bispedømmet. To uker i forkant vil det bli lagt ut en enkel, konkret og verktøybasert refleksjon utfra prekenteksten på kommende søn og helligdager. Tidligere prost i Hadeland og Land, nå spesialprest i Hamar bispedømme, Hans Erik Raustøl, har ansvar for innholdet. For at dette skal bli et godt verktøy, ber Raustøl om at du gir tilbakemelding om dine behov, ønsker og tanker, helst pr. epost. Du finner kontaktinformasjon under den enkelte artikkelen. Tekster laget etter 19. søndag i treenighetstiden finner du under menypunktet Tema/Hverdagstanker før søndagen.