Den norske kirke jobber på ulike nivåer, med mange tema og forskjellige innfallsvinkler, i ulike situasjoner og over lang tid. Det er derfor ikke helt enkelt å lage en enkel og entydig oversikt over dette mangfoldet. Oftest går deler av innholdet over i hverandre. Nedenfor følger en temaoversikt: