Teologi for en truet jord

Klimakrisen utfordrer. Stadig flere erkjenner det. Likevel er det krevende å ta sakens alvor inn over seg, både for enkeltmennesker og samfunn. Hva skal kirkens rolle være i denne situasjonen? Skal prekestolene brukes til å løfte pekefingre og forkynne samfunnsmoral? Hvilke økologiske og samfunnsmessige realiteter er det vi må forholde oss til? Dette kurset vil gi innføring i økoteologisk helhetstenkning og drøfte hvorfor og hvordan kirken bør engasjere seg i en sak som dette.

Teologi for en truet jord
Generelt om kurset

Emnet tar opp teologiske, etiske, miljøfaglige, politiske og pastorale spørsmålsstillinger som reiser seg i møte med miljø- og klimautfordringene. Det gir innføring i økoteologi og samfunnsteologi, analyserer kirkelige uttalelser på feltet, og det gir oppdatert fra forskning omkring artsmangfold, klima og samfunnsøkonomi. Emnet henter inn perspektiv fra nordisk og internasjonal urfolkssammenheng og økumenisk sammenheng. Viktige tema i drøftingen vil være hva slags rolle prester og andre ansatte kan ta i disse spørsmålene, sett i forhold til tjenestens ulike arenaer. 

Kurset legges opp som nettbasert og prostibasert kurs med undervisning tilrettelagt for prostisamlinger og eventuelt andre samarbeidsenheter i kirken. 

Kursledelse og medvirkende 

Kurset gjennomføres i et samarbeid mellom MF KOM og Presteforeningen. Faglig ansvarlig er professor ved MF Marion Grau, i tillegg medvirker fagsjef i Presteforeningen Per Kristian Aschim og MF KOM leder, universitetslektor Inge Westly. 

Andre bidragsytere i den nettbaserte formidlingen vil være: Preses Olav Fykse Tveit, biskop Ingeborg Midttømme, prorektor MF, Kjetil Fretheim, førsteamanuensis i liturgikk, MF, Carl Petter Opsahl, professor Terje K. Berntsen (Cicero), generalsekretær Christian Steel (Sabima), førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet, Tom Sverre Tomren, sokneprest Sunniva Gylver, professor Svein Olav Thorbjørnsen, m.fl. 

Gjennomføring 

Kurset vil i utgangspunktet tilrettelegges for fysiske samlinger i prosti eller andre samarbeidsenheter i kirken, men kan også gjennomføres fullt ut nettbasert. Undervisning vil finne sted i en vekselvirkning mellom nettbaserte møter og samtaler, forhånds-innspilte nettleksjoner, gruppearbeid, etc. 

Kurset vil ha et omfang på fire lokale samlinger á fire timer våren 2021. Disse avtales med det enkelte prosti etc.  I tillegg inngår et visst antall nettleksjoner og oppgaver som gjennomføres av deltakerne individuelt. 

Det vil bli avtalt eget nettmøte med proster/lokalkontakter for prostier etc. for å planlegge den lokale gjennomføringen av kurset. 

Arbeidskrav og omfang
Til kurset stilles det krav om fremmøte (75 prosent) samt to skriftlige innleveringer – en litteraturrapport og et refleksjonsnotat, hver på 1200-1500 ord. Det vil også inngå noen mindre oppgaver i tilknytning til nettleksjonene som gjennomføres individuelt. Det tas forbehold om mindre endringer i arbeidskravene i den endelige emnebeskrivelsen for kurset. 

Til emnet inngår også litteraturstudium av et omfang på 350-450 sider.

Kurset inngår som et valgemne med fem studiepoeng i erfaringsbasert master i praktisk teologi, men kan også tas som et enkeltemne

Forkunnskapskrav

Fullført cand.theol. grad eller annen faglig fordypning som kvalifiserer til prest, kateket eller diakon i henhold til opptakskrav til «Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi».  

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende vurdering av gjennomførte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Pris og påmelding 

3500 pr deltaker. Dette inkluderer tilgang til MFs bibliotek i det aktuelle semesteret samt semesteravgift. Utgifter til litteratur vil komme i tillegg. 

Prostibaserte søknader skjer i to trinn: 

1) Prosti / samarbeidsenhet sender samlet oversikt over deltakere med liste over navn, stilling, mobilnr og epost-adresser på epost til evu@mf.no innen 25. oktober.

2) Den enkelte deltaker leverer deretter individuell søknad på MFs søknadsweb innen 1. november. 

Interesserte som ikke har mulighet til å søke sammen med sitt prosti / samarbeidsenhet, bes henvende seg til evu@mf.no innen 25. oktober. 

For mer informasjon 

Ta kontakt med MF KOM-leder Inge Westly, inge.westly@mf.no, eller 22 59 05 93 mobil 932 49 283.

FOTO: pixabay.com

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"