Disse er valgt til Kirkemøtet

Nå er det klart hvem som er valgt til å sitte i bispedømmeråd og Kirkemøtet fra 2024 til 2027. To samiske representanter velges på et eget samisk valgmøte i oktober.

Det nyvalgte Kirkemøtet møtes første gang 11. april 2024 i Trondheim. Illustrasjonsfoto fra Kirkemøtet 2023. Foto: Den norske kirke.

Stemmene fra kirkevalget 11. september telt opp. Nå er det klart hvem som er de nye medlemmene av Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste demokratiske organ. 

Det nye Kirkemøtet møtes første gang 11. april 2024, da medlemmene samles på Scandic Hotel Nidelven i Trondheim. Der skal det blant annet velges hvem som skal sitte i Kirkerådet. Les mer om Kirkemøtet her

Ved kirkevalget 2023 var det tre nomineringsgrupper som stilte liste, Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke – i tillegg til Nominasjonskomiteens liste. Alle er representert på Kirkemøtet de kommende årene.

Bønnelista får 10 medlemmer på Kirkemøtet, Frimodig kirke får 7 medlemmer, Nominasjonskomiteens liste får 26 medlemmer og Åpen folkekirke får 34 medlemmer. Ett av medlemmene til Bønnelista er valgt inn fra listesamarbeid mellom Bønnelista og Frimodig kirke i Tunsberg.

I tillegg er det valgt en prest og en lek kirkelig tilsatt i hvert bispedømme. Biskopen som ikke er på valg, er også medlem. I de tre nordligste bispedømmene er det i tillegg tre samiske representanter og i Oslo er det en representant fra døvekirken. 

Dette er Kirkemøtes medlemmer:

Agder og Telemark

 • Terje Damman, f. 1958 (Åpen folkekirke)
 • Tore Thomassen, f. 1955, freelancer (Nominasjonskomiteens liste)
 • Stine Beate Mondal Ljostad, f. 1981 (Åpen folkekirke)
 • Andreas Holm, f. 1987, bibelskolelærer (Frimodig kirke)
 • Håkon Kolstad Varhaug, f. 1996, byggmester (Bønnelista)
 • Erik Lunde, f. 1979, generalsekretær (Nominasjonskomiteens liste)
 • Geir Jørgen Bekkevold, f. 1963 (Åpen folkekirke)
 • Kathrine Tallaksen Skjerdal, f. 1977, sokneprest, Høvåg (prest)
 • Per Gunnar Pedersen, f. 1961, daglig leder, Vågsbygd menighet (lek kirkelig tilsatt)
 • Stein Reinertsen, f. 1960 (biskop)

 

Bjørgvin

 • Oddny Irene Miljeteig, f. 1954, pensjonist (Open folkekyrkje)
 • Turid Fjose, f. 1969, lege (Nominasjonskomiteens liste)
 • Per Hilleren, f. 1959, bonde (Frimodig kyrkje)
 • Karl Johan Kirkebø, f. 1950, pensjonist (Open folkekyrkje)
 • Dag Sele, f. 1964, lege (Nominasjonskomiteens liste)
 • Sigurd Grindheim, f. 1968, professor (Bønnelista)
 • Live Bakke Nydal, f. 2004, student (Open folkekyrkje)
 • Kjersti Gautestad Norheim, f. 1974, sokneprest, Birkeland (prest)
 • Rita Eldholm, f. 1972, soknediakon, Åsane (lek kirkelig tilsatt)
 • Ragnhild Jepsen, f. 1969 (biskop)

 

Borg

 • Karin-Elin Berg, f. 1978, HR-rådgiver (Åpen folkekirke)
 • Marianne Friise Antonsen, f. 1970, artist (Nominasjonskomiteens liste)
 • Ole Jacob Flæten, f. 1953, pensjonist (Åpen folkekirke)
 • Halvard Sand, f. 1965, miljøterataut (Bønnelista)
 • Erling Birkedal, f. 1954, pensjonist (Nominasjonskomiteens liste)
 • Cornelia Bernadotte-Nordenstam, f. 2005, student (Åpen folkekirke)
 • Jostein Ådna, f. 1955, professor emeritus (Frimodig kirke)
 • Hallvard Olavson Mosdøl, f. 1972, sokneprest, Lillestrøm (prest)
 • Kristine Marie Lund Almås, f. 1979, kateket, Glemmen (lek kirkelig tilsatt)
 • Kari Mangrud Alvsvåg, f. 1970 (biskop)

 

Hamar

 • Kjersti Drtina Øversveen, f. 1965, skolefaglig rådgiver (Åpen folkekirke)
 • Gunnstein Endal, f. 1956, pensjonert kirkeverge (Nominasjonskomiteens liste)
 • Sveinung Moesgaard Skjesol, f. 1970, prosjektleder (Åpen folkekirke)
 • Anne Kristine Rossebø, f. 1962, landbrukssjef (Nominasjonskomiteens liste)
 • Vanja Hole Joramo, f. 2001, student (Open folkekirke)
 • Filip Hovland, f. 2000, student (Bønnelista)
 • Nina Catrine Aaser Damhaug, f. 1970, sykepleier (Nominasjonskomiteens liste)
 • Eli Vatn, f. 1958, sokneprest, Øystre Slidre (prest)
 • Ole Jacob Dyrnes, f. 1963, kirkeverge, Gran (lek kirkelig tilsatt)
 • Ole Kristian Bonden, f. 1970 (biskop)

 

Møre

 • Therese Kristin Utgård Aas, f. 1979, lege (Åpen folkekirke)
 • Amalie Valde Berge, f. 1996, fisker (Nominasjonskomiteens liste)
 • Arnt Ove Tenfjord, f. 1957, pensjonist/journalist (Frimodig kyrkje)
 • Olav Myklebust, f. 1969, ordførar (Åpen folkekirke)
 • Knut Støbakk, f. 1953, pensjonist (Nominasjonskomiteens liste)
 • Laila Terese Alendal, f. 1974, fiskeribiolog (Bønnelista)
 • Ole Kristian Gundersen, f. 1964, kreftsjukepleiar (Åpen folkekirke)
 • Arne Moltubak, f.1981, Sokneprest, Ørsta (prest) 
 • Magnus Moksnes Myhre, f.1982, Domkantor, Molde (lek kirkelig tilsatt)
 • Ingeborg Midttømme, f. 1961 (biskop)

 

Nidaros

 • Jon Fredrik Skauge, f. 1978, bonde og konservator (Nominasjonskomiteens liste)
 • Agnes Sofie Engen Gjeset, f. 1986, lærer (Åpen folkekirke)
 • Randi Sollie Denstad, f. 1952, pensjonist (Nominasjonskomiteens liste)
 • Gunnar Winther, f. 1967, regionleder (Åpen folkekirke)
 • Kjersti Ngozi Furuseth, f. 1963, sykepleier (Bønnelista)
 • Ingrid Meslo, f. 1973, bonde (Nominasjonskomiteens liste)
 • Sofie Marcelie Hopshaug-Bakke, f. 2000, pleieassistent (Åpen folkekirke)
 • Björn Thomas Åhrén, f. 1966, rådgiver (sørsamisk representant)
 • Kristine Otneim Setran, f. 1979, sokneprest, Lånke (prest)
 • Magne Martinus Bergslid, f. 1963, kirkeverge (lek kirkelig tilsatt)
 • Herborg Finnset, f. 1961 (biskop)

 

Nord-Hålogaland

 • Christel Benedicte Eriksen, f. 1964, overlege (Åpen folkekirke)
 • Marta Kristine Ims, f. 1975, adjunkt (Nominasjonskomiteens liste)
 • Kai Krogh, f. 1948, psykologspes./pensjonist (Åpen folkekirke)
 • Oddgeir Sølvfæstersen, f. 1984, konsulent (Frimodig kirke)
 • Miriam Zahl, f. 2004, ambulanselærling (Nominasjonskomiteens liste)
 • Truls Olufsen-Mehus, f. 1982, prosjektleder (Bønnelista)
 • Tove Karoline Knutsen, f. 1951, musiker/pensjonist (Åpen folkekirke)
 • Nordsamisk representant (velges på samisk kirkelig valgmøte i oktober)
 • Gaute Norbye, f. 1968, sokneprest, Kvaløy (prest)
 • Anne Marit Norbakken Prestø, f. 1972, kateket, Målselv (lek kirkelig tilsatt)
 • Olav Øygard, f. 1956 (biskop)

 

Oslo

 • Gard Realf Haugerud Sandaker-Nielsen, f. 1978, leder i Åpen folkekirke (Åpen folkekirke)
 • Arve Otter Juritzen, f. 1960, forlegger (Nominasjonskomiteens liste)
 • Inger Johanne Aas, f. 1965, leder PMV (Åpen folkekirke)
 • Harald Hegstad, f. 1959, professor (Nominasjonskomiteens liste)
 • Simen Bondevik, f. 2000, student (Åpen folkekirke)
 • Anna Riksaasen, f. 2000, student (Åpen folkekirke)
 • Kåre Olav Hegle, f. 1952, forfatter/pensjonist (Frimodig kyrkje)
 • Marius Berge Eide, f. 1990 (Døvemenighetens representant)
 • Lars Martin Dahl, f. 1972, sokneprest, Gamlebyen og Grønland (prest)  
 • Eldrid Brekke, f. 1970, diakon, Grorud (lek kirkelig tilsatt)
 • Kari Veiteberg, f. 1961 (biskop)

 

Stavanger

 • Helene Breivik Hellerdal, f. 1983, adjunkt (Åpen folkekirke)
 • Brit Nelly Ness Tveit, f. 1962, familieterapeut (Nominasjonskomiteens liste)
 • Therese Egebakken, f. 1998, student (Frimodig kirke)
 • Magne Hersvik, f. 1954, daglig leder (Bønnelista)
 • Dorrit Vignes, f. 1984, kvalitetsleiar (Åpen folkekirke)
 • Kristine Brunvathne Bjerkestrand, f. 1984, rådgiver (Nominasjonskomiteens liste)
 • Eirik Faret Sakariassen, f. 1991, folkevalgt (Åpen folkekirke)
 • Dag Tormod Milje, f. 1964, sokneprest, Tysvær (prest)
 • Jarle Stokka, f. 1990, menighetspedagog, Bore (lek kirkelig tilsatt)
 • Anne Lise Ådnøy, f. 1957 (biskop)

 

Sør-Hålogaland

 • Lars Evan Lauritzen, f. 1971, frivillighetskoordinator (Åpen folkekirke)
 • Regine Vetleseter Strangstad, f. 2001, student (Nominasjonskomiteens liste)
 • Irene Sandnes, f. 1961, fotograf (Åpen folkekirke)
 • Helga Kjellevold, f. 1959, pensjonist (Nominasjonskomiteens liste)
 • Eli Augestad Vikdal, f. 1956, farmor (Bønnelista)
 • Karoline Steinholt, f. 2000, student (Åpen folkekirke)
 • Trond Gustavson, f. 1958, rådgiver (Nominasjonskomiteens liste)
 • Karianne Aslaug Egeberg Gullfjell, f. 1971, prost, Indre Helgeland (prest)
 • Tore Christiansen, f. 1971, kirkeverge, Øksnes (lek kirkelig tilsatt)
 • Lulesamisk representant (velges på samisk kirkelig valgmøte i oktober)
 • Svein Valle, f. 1966 (biskop)

 

Tunsberg

 • Lill Tone Grahl-Jacobsen, f. 1960, kvalitetsrådgiver (Åpen folkekirke)
 • Sebastian Kaltoft Hansen, f. 2003, lærling (Nominasjonskomiteens liste)
 • Petter Holm, f. 1960, seniorrådgiver jurist (Åpen folkekirke)
 • Jo Hedberg, f. 1962, daglig leder, (Bønnelista og Frimodig kirke, listesamarbeid)
 • Gunnbjørg Furuset, f. 1964, seniorveiviser (Nominasjonskomiteens liste)
 • Inga Stoveland Dekko, f. 2001, student (Åpen folkekirke)
 • Anne Gerd Jorde, f. 1956, pensjonist (Nominasjonskomiteens liste)
 • Frode Magnar Andersen, f. 1963, sokneprest, Horten (prest)
 • Ole Amund Hafell, f. 1972, diakon, Tønsberg (lek kirkelig tilsatt)
 • Jan Otto Myrseth, f. 1957 (biskop)

 

I tillegg består Kirkemøtet av preses i Bispemøtet, lederen i Den norske kirkes ungdomsutvalg og leder i Samisk kirkeråd.

For de listene som har ett fast medlem er det valgt fire varamedlemmer, fem varamedlemmer til lister med to faste medlemmer og lister som får tre faste medlemmer skal ha seks varamedlemmer. Lek kirkelig tilsatte og prester har to varamedlemmer hver.

Kirkerådet rettet mandag 18. september en teknisk feil i systemet for opptelling og utregning av resultatet i valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet. I tre bispedømmer ble noen små endringer i personlig stemmetall, som ikke påvirker resultatet. Mandatfordelingen og kandidatkåring er uendret.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"