Møte i Kyrkjerådet

9.–10. februar 2023

Kirkens mønster med mange små elementer som kors, hjerte, vanndråpe med mer.

Følg møtet i Kyrkjerådet

På denne sida kan du lese sakspapir til møtet i Kyrkjerådet ved å trykkje på namnet i den aktuelle saken under. 

Det er mogeleg å følgje Kyrkjerådet si opne sakshandsaming via video. Lenke til direktesending vert publisert på denne sida. 

Protokoll fra møtet 

Se møtet i opptak her

Les sakspapir til møtet

PR 31.01.2023

KR 1/23       Godkjenning av innkalling og saksliste

KR 02/23 Orienteringssakerfunksjoner – fredag kl 08.30

KR 02.3/23 Orientering om oppnevning av nye varamedlemmer til Nemnd for gudstjenesteliv

KR 02.4/23 Høring - forslag til nasjonalt program for offisielle statistikk for perioden 2024-2027

KR 02.5/23 Høringssvar NOU 2022.10 Inntektssystemet for kommunene

KR 02.6/23 Høringssvar til Kunnskapsdep. -forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova 6a

KR 02.7/23 Høringssvar - NOU 2022_9 En åpen og opplyst offentlig samtale

KR 02.8/23 Høringssvar - Endringer i sikkerhetsforskriften

KR 02.9/23 Kampanjeplan 2023 - u.off

KR 02.10/23 Innspill til kulturdepartementet om statens strategiarbeid for kulturfrivillighet

KR 02.11/23 Innspill til Kulturmiljølovutvalget

KR 02.12/23 Rapport fra KVs generalforsamling 2022

KR 03/23 Referatsaker

KR 03.1/23 Referat fra møte i LHBT-utvalgets møte 31.10.22

KR 03.1a/23 Prestens hemmelighet - forslag til opplegg med film og samtale

KR 03.2/23 Protokoll Samisk kirkeråd 01.12.2022

KR 03.3/23 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 8.12.22

KR 03.4/23_Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 24. 01.2023

KR 03.5/23 Referat fra møte i LHBT-utvalget 13. januar 2023

KR 03.6/23 Protokoll Kontrollutvalget 9.november 2022_

KR 4/23       Tilsetting av biskop i Bjørgvin bispedømme u.off

KR 05/23 Folkevalgte som kirkelig styringstjeneste, biskopens tilsyn og ledelse, og ordning for daglig ledelse – opplegg og struktur for samråd

KR 05.1/23 Drøftingsnotat - folkevalgte som styringsorgan, biskopens tilsyn og ledelse, samt daglig ledelse

KR 05.2/23 Struktur for samråd for valgte råd og involvering av ansatte

KR 06/23 Endringer i personalreglement for Den norske kirke – høring

KR 06.1/23 Vedlegg - forslag til endringer i Personalreglementet

KR 06.2/23 Personalreglement for _Den norske kirke

KR 07/23 Høring - ny plan for kirkelig undervisning og læring - høring

KR 07.1/23 Ny plan for kirkelig undervisning og læring

KR 08/23 Reglar for gjennomføring av deling av Ålesund kyrkjelege fellesrådsområde

KR 09/23 Kirkemøtets arbeidsform - høring

KR 10/23 Avgjørelsesmyndighet ved behandling av klagesaker etter de kirkelige valgreglene

KR 11/23 Endringer i regler om godtgjøring

KR 11.1/23 Reglement for godgjøring til folkevalgte

KR 12/23     Delingsprosjekt med OVF – håndtering av formålsportefølje - u.off

KR 13/23 Opprettelse av og mandat for råd for funksjonshemmede

KR 14/23 Oppnevning av styremedlem og varamedlem til styret i Stiftelsen Kirkens Familievern og Hardengfondet 2023-2025.

KR 15/23 Oppnevning av representanter til Sjømannskirkens generalforsamling perioden 2023-2025

KR 16/23 Oppnevning av kandidater til styret i Norges Kristne Råd 2023-2025

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 


Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

 

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"