Arbeidsfelt der Mellomkirkelig råd er engasjert

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke er Kirkemøtets organ for økumeniske og internasjonale spørsmål.