Til deg som arbeider med barn og unge

Kirka vår skal være en bærebjelke i alle lokalsamfunn. Særlig kan vi møte behov hos barn og unge for en møteplass med innhold som de er opptatt av. Her finner du ressurser til hjelp for å få et godt samarbeid med skolen i kommunen din. Kontaktperson ved Hamar bispedømmekontor: Rådgiver Gunnhild Hauge Bjørdal, e-post: gh995@kirken.no eller tlf: 991 07 488

Illustrasjonsbilde Foto: Ole Henrik Kongsvik