Organisasjonsutvikling i Den norske kirke

Hovedbilde for tema

Den norske kirkes organisering

Den norske kirke er en landsdekkende folkekirke i hele landet. Nå jobbes det med å videreutvikle kirkens organisasjon med nytt regelverk, felles løsninger og samhandling på tvers.   

På denne siden kan du lese mer om status i arbeidet og ressurser til arbeidet. Du kan også lese sakspapir til saker som skal behandles i Kirkerådet og Kirkemøtet. 

Aktuelt

Kontakt